Harmonogram przebiegu egzaminu maturalnego

Harmonogram przebiegu egzaminu maturalnego  czerwiec

               skład komisji nadzorujących   egzaminy pisemne

                W Zespole Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej

 

Język polski 8 .06. ( poniedziałek) pp  sala nr 8

                           godz.9:00

przewodniczący- Małż Łukasz

członek- Boć Marcin

członek- Kołomyjski Mirosław

 

Język polski 8 .06. ( poniedziałek) pr  sala nr 8

               godz.14:00

przewodnicząca- Chutkowska Małgorzata

członek- Filipowicz Mirosław

 

Matematyka 9.06. ( wtorek) pp  sala nr 8

                  godz.9:00

przewodniczący- Doniec Arkadiusz

członek- Grochowska Mariola

członek- Kołomyjska Dorota

 

Język angielski 10.06 ( środa) pp sala nr 8

           godz.9:00

przewodniczący- Grzyb Paweł

członek- Zyskowska Lena

członek- Sieruta Wioleta

Język angielski 10.06 ( środa) pr sala nr 7

              godz. 14:00

przewodnicząca- Łukasik Anna

członek- Sęk Sebastian

 

Matematyka 15.06. ( poniedziałek) pr sala nr 7

              godz.9:00

przewodnicząca- Rzepka Agnieszka

członek- Gwiazda M.

 

Biologia 16.06.( wtorek) pr sala nr 7

         godz.9:00

przewodnicząca- Norowska- Wnuk Ewa

członek- Bastek Monika

 

Chemia 17.06. (środa) pr. sala nr 7

             godz.  9:00

przewodniczący- Bogucki Maciej

członek- Kłosowska Dorota

 

Geografia 19.06. ( piątek) pr   sala nr 8

                        Godz.9:00

przewodnicząca – Dzikowska Anna

członek- Ronkiewicz Przemysław

członek- Daukszewicz Tomasz

 

Historia 24.06.( środa) pr sala nr 7

                  Godz.14:00

przewodniczący- Małż Łukasz

członek- Król Piotr

Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,

         Uprzejmie informujemy, że w związku z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Zatem w roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Samorządowych nie będzie pośredniczyć w zawieraniu umów ubezpieczenia uczniów.

        Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i leży w gestii rodziców/opiekunów prawnych.

         Poniżej przedstawiamy linki do ofert wybranych brokerów ubezpieczeniowych z proponowanymi formami zawierania umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

Akcja “Biała Wstążka”


Akcja „Biała Wstążka”-
NIE POZWÓL NA PRZEMOC

W tym roku szkolnym młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej już po raz drugi wzięli udział w Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka” odbywającej się w ramach 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet i w  rodzinie, pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy.

W ramach szkolnej Akcji „Biała Wstążka”- Nie pozwól na przemoc – przeprowadzono w klasach: VIII, III gimnazjum oraz I i II Liceum Ogólnokształcącego pogadanki na temat przemocy, solidarności wobec kobiet i rodzin doświadczających przemocy oraz znaczenia i celowości kampanii w Polsce i na świecie, a także szkolnego Marszu  „Białej Wstążki. Dopełnieniem była gazetka informacyjno-edukacyjna  wyeksponowana dla całej społeczności szkolnej.

 

7 grudnia 2018 r. uczniowie klas VIII SP, III A, III B gimnazjum, I i II Liceum Ogólnokształcącego wraz z nauczycielami wzięli udział w zorganizowanym przez naszą szkołę Marszu „Białej Wstążki”. Młodzież  wyszła na ulice naszego miasta ze znaczącym hasłem: NIE POZWÓL NA PRZEMOC.

Podczas przemarszu uczniowie  przypinali mężczyznom białe wstążki, kobietom wręczali białe balony i ulotki informacyjne.

Dzieciaczki miały też frajdę, bo białe baloniki były wręczane również dla nich.

Akcję „Białej Wstążki” zorganizowano w ramach ścisłej i systematycznej  współpracy szkoły z Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Ruciane-Nida.

 

Dziękujemy Wam, droga MŁODZIEŻY
za
wspaniałą postawę  i super zachowanie!.

  

Dziękujemy również za pomoc i  wsparcie:

– Zespołowi Interdyscyplinarnemu Gminy Ruciane-Nida, pod przewodnictwem p. Mariusza Gbura;

– przedstawicielom policji (aktywnie działającym członkom Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Ruciane-Nida) p. Jakubowi Lewandowskiemu p. Sebastianowi Ferdyn, którzy towarzyszyli nam w Marszu „Białej Wstążki”;

p. Barbarze Wyłudek – Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Kobieta na PLUS- za ulotki;

– Dyrekcji Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej: p. Joannie Koćwin oraz  p. Barbarze Kubat.

 

Małgorzata Chutkowska –
pedagog szkolny –  koordynator szkolnej akcji

Urszula Zaborowska
super pomoc nauczycielsko-koleżeńska