Kadra pedagogiczna


 

Rok szkolny 2017/2018Byli pracownicy ZSS(wyłaczone)

 1. mgr Marcin Boć – matematyka, informatyka, administrator
 2. mgr Maciej Bogucki – informatyka
 3. mgr Joanna Braca – język angielski
 4. mgr Marianna Bryła – język polski
 5. mgr Małgorzata Chutkowska pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne
 6. mgr Arkadiusz Doniec – historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
 7. mgr Anna Dzikowska – język niemiecki
 8. mgr Mariola Grochowska – język angielski
 9. mgr Paweł Grzyb – geografia, historia
 10. mgr Katarzyna Kołodzińska – chemia
 11. mgr Joanna Koćwin dyrektor, język polski
 12. mgr Janusz Koziatek – wychowanie fizyczne
 13. mgr Anna Łukasik – przedmioty artystyczne, techniczne, plastyka, muzyka
 14. mgr Łukasz Emil Małż – wychowanie fizyczne
 15. mgr Ewa Norowska-Wnuk – nauczyciel bibliotekarz
 16. mgr Anna Nosek – ekonomia w praktyce, podstawy przedsiębiorczości
 17. mgr Zofia Popiołek-Cwalina – język angielski, WOK, opiekun: świetlicy
 18. mgr Agnieszka Ronkiewicz – fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka
 19. mgr Przemysław Ronkiewicz – wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
 20. mgr Agnieszka Rzepka – język angielski, religia, opiekun SKW
 21. mgr Sebastian Sęk – biologia, przyroda, wychowanie fizyczne
 22. mgr Dorota Karolina Stecka – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
 23. mgr Ewa Szczęsna – język polski
 24. ks. Albert Szwaczek – religia
 25. mgr Marzena Urban – matematyka
 26. mgr Urszula Zaborowska – wychowanie fizyczne, pedagog szkolny, opiekun: samorządu uczniowskiego

 1. mgr Elżbieta Grzybwicedyrektor, historia
 2. mgr Bogusław Karwowski – dyrektor, wychowanie fizyczne
 3. mgr Andrzej Chojnowski – matematyka, informatyka
 4. mgr Andrzej Dusza – chemia
 5. mgr Barbara Szmigiel – biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 6. mgr Krzysztof Dzikowski – język niemeicki

 

Komentarze są wyłączone.