Wykaz podręczników do Religii

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2019/2020

 

KlasaTytułAutorWydawnictwo
I 

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa + ćwiczenia

 

 

Red. W. Kubik

 

WAM

II 

Kochamy Pana Jezusa +ćwiczenia

 

 

Red. W. Kubik

 

WAM

III 

Przyjmujemy Pana Jezusa + ćwiczenia

 

 

Red. W. Kubik

 

WAM

IV 

Miejsce pełne BOGActw

 

Ks. K. Mielnicki, B. Nosek, E. Kondrak 

Jedność

V 

Spotkania u BOGAcające

Ks. K. Mielnicki, E. Parszewska, E. Kondrak 

Jedność

VI 

Tajemnice BOGAtego życia

Ks. K. Mielnicki, E. Parszewska, E. Kondrak 

Jedność

VII 

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

Ks. K. Mielnicki, E. Parszewska, E. Kondrak 

Jedność

VIII 

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

Ks. K. Mielnicki, E. Parszewska, E. Kondrak 

Jedność

 

Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,

         Uprzejmie informujemy, że w związku z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Zatem w roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Samorządowych nie będzie pośredniczyć w zawieraniu umów ubezpieczenia uczniów.

        Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i leży w gestii rodziców/opiekunów prawnych.

         Poniżej przedstawiamy linki do ofert wybranych brokerów ubezpieczeniowych z proponowanymi formami zawierania umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego.