SP: Plan lekcji


w roku szkolnym 2022/2023 (zmiana od 06 lutego)

 

Klasa I Wychowawca Urszula Zaborowska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1edukacja
informatyczna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
religia
2edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
j. angielskiedukacja
wczesnoszkolna
3edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
4j. angielskiedukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
5religia 

Klasa II Wychowawca Aneta Stachelek

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
2edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
3edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
religiaw-f edukacja
wczesnoszkolna
4j. angielskiw-fedukacja
wczesnoszkolna
j. angielskiw-f
5edukacja
informatyczna
religia

 

Klasa III Wychowawca Barbara Kubat

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
2edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
3edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
j. angielskij. angielskiw-f
4edukacja
muzyczna
religiareligiaw-fedukacja
informatyczna
5w-fedukacja
plastyczna

Klasa IV Wychowawca Przemysław Ronkiewicz

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. angielskij. polskimatematykaj. angielskij. polski
2przyrodaj. angielskij. polskij. polskij. polski
3informatykareligiahistoriag. wychow.matematyka
4matematykaw-ftechnikamatematykareligia
5plastykaprzyrodaw-fw-fw-f
6muzyka
7WDŻ

Klasa V Wychowawca Beata Doniec

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematykamatematykaj. polskij. angielskibiologia
2j. polskireligiageografiag. wychow.religia
3j. angielskiw-finformatykamatematykaj. polski
4historiaj. polskimatematykaWDŻj. angielski
5muzykaj. polskitechnikaw-fw-f
6historiaw-fplastyka
7muzyka
8

Klasa VI Wychowawca Leonarda Zyskowska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. angielskij. polskigeografiamatematykaj. angielski
2j. polskimatematykamatematykamuzykamatematyka
3historiahistoriaj. polskiw-freligia
4religiaw-fw-fj. polskitechnika
5g. wychow.j. angielskibiologiaj. polski
6w-fWDŻplastykainformatyka
7

Klasa VII Wychowawca Irena Karwowska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. polskihistoriaj. angielskiw-fchemia
2fizykaj. polskimatematykamatematykamatematyka
3matematykaj. polskig. wychow.fizykabiologia
4j. niemieckij. angielskibiologiaj. polskiw-f
5j. angielskiw-fw-fj. polskihistoria
6plastykachemiainformatykareligiamuzyka
7religiageografiaj. niemieckigeografia
8

Klasa VIII a Wychowawca Magdalena Kowalewska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1chemiaj. angielskij. polskimatematykamatematyka
2matematykaj. polskij. polskij. polskiw-f ch / dz
3EDBmatematykahistoriaj. angielskiw-f ch / dz
4j. polskibiologiageografiaj. niemieckifizyka
5j. angielskiWOSreligiafizykareligia
6w-f ch / dzinformatykachemiag. wychow.WOS
7w-f ch / dzw-f ch / dzw-f ch / dzw-f ch / dzhistoria
8j. niemieckiw-f ch / dzw-f ch / dzw-f ch / dz

Klasa VIII b Wychowawca Beata Zach

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematyka matematykamatematykaj. polskifizyka
2j. angielskihistoriaj. angielskimatematykabiologia
3j. polskij. polskifizykaj. polskij. angielski
4informatykaj. polskiWOSEDBchemia
5w-fg. wychow.chemiaj. niemieckigeografia
6religiaw-fw-fw-fhistoria
7j. niemieckiWOS
8DZreligia

WOS wiedza o społeczeństwie, EDB edukacja dla bezpieczeństwa,
WDŻ wychowanie do życia w rodzinie, DZ– doradztwo zawodowe

Możliwość komentowania została wyłączona.