SP: Plan lekcji


w roku szkolnym 2018/2019

 

Klasa I Wychowawca Aneta Stachelek

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1edukacja
wczesnoszkolna
j. angielskiedukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
wychowanie
fizyczne
2edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
3edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
j. angielskiedukacja
wczesnoszkolna
4religiaedukacja
wczesnoszkolna
wychowanie
fizyczne
wychowanie
fizyczne
edukacja
wczesnoszkolna
5religiaedukacja
informatyczna

Klasa II Wychowawca Marzena Żurawska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1wychowanie
fizyczne
edukacja
wczesnoszkolna
wychowanie
fizyczne
wychowanie
fizyczne
edukacja
wczesnoszkolna
2edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
religiaedukacja
wczesnoszkolna
3edukacja
wczesnoszkolna
j. angielskiedukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
4edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
informatyczna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
religia
5j. angielskiedukacja
wczesnoszkolna

Klasa III Wychowawca Stanisława Adamonis

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1edukacja
wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolnaedukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
2edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
3edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
4wychowanie
fizyczne
edukacja
wczesnoszkolna
religiaedukacja
informatyczna
wychowanie
fizyczne
5religiaj. angielski

Klasa IVa Wychowawca Magdalena Kowalewska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. angielskiplastykaj. polskij. angielskiw-f ch / dz
2przyrodamatematykatechnikahistoriaw-f ch / dz
3j. polskiw-f ch / dzmatematykareligiaprzyroda
4w-f ch / dzw-f ch / dzw-f ch / dzj. polskimatematyka
5w-f ch / dzmuzykaw-f ch / dzj. polskij. polski
6matematykareligiaj. angielskiw-f ch / dzg. wychow.
7infom. gr. Ainform. gr. Bw-f ch/ dz

WDŻ wychowanie do życia w rodzinie

 Klasa IVb Wychowawca Beata Zach

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1religiareligiaj. angielskij. polskihistoria
2w- f ch / dzj. polskij. polskij. angielskiprzyroda
3matematykaj. polskimuzykaplastykaj. polski
4przyrodamatematykamatematykamatematykaj. angielski
5g. wychow.w-f ch / dzw-f ch / dztechnikaw-f ch / dz
6inform. gr Ainform. gr. B

WDŻ wychowanie do życia w rodzinie

Klasa Va Wychowawca Przemysław Ronkiewicz

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1w-f ch / dzw-f ch / dzw-f ch/ dztechnikaj. angielski
2w-f ch / dzw-f ch / dzw-f ch / dzw-f ch / dzreligia
3j. angielskij. angielskij. polskiw-f ch / dzmatematyka
4j. polskireligiaj. polskiplastykaj. polski
5matematykamatematykahistoriamatematykaw-f ch / dz
6historiabiologiageografiaj. polskiw-f ch / dz
7muzykainform. gr. Binform. gr. Ag.wychow.

  Klasa Vb Wychowawca Urszula Zaborowska (do 03.02.2019 r. – Irena Karwowska)

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. polskimuzykamatematykareligiamatematyka
2j. polskij. angielskimatematykatechnikahistoria
3w-f ch / dzmatematykaplastykaj. polskiw-f ch / dz
4g. wychow.w-f ch / dzw-f ch / dzhistoriabiologia
5geografiaj. polskij. angielskij. angielskireligia
6inform. gr. Aj. polski
7inform. gr.B

Klasa VI Wychowawca Beata Doniec

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1plastykamatematykaw-f ch / dzj. angielskij. polski
2matematykamuzykareligiaj. angielskimatematyka
3technikaj. polskij .polskij. polskireligia
4w-f ch / dzj. angielskij. polskiw-f ch / dzhistoria
5przyrodaprzyrodamatematykahistoriaprzyroda
6j. polskizaj. komp. gr. Bzaj. komp. gr. Amatematykag. wychow.
7WDŻw-f ch / dz
8

WDŻ wychowanie do życia w rodzinie

Klasa VII Wychowawca Leonarda Zyskowska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1w- f dz / inf chj. niemieckireligiafizykag. wychow.
2j. angielskichemiaw-f ch / dzgeografiaj. polski
3historiaplastykageografiaj. niemieckij. polski
4chemiaj. angielskimatematykamatematykaw-f ch / dz
5j. polskimatematykaj. polskiw-f ch / dzj. angielski
6matematykaj. polskihistoriareligiamuzyka
7w-f ch / –biologiabiologiafizyka
8inf dz / –WDŻ

WDŻ wychowanie do życia w rodzinie

Klasa VIII Wychowawca Arkadiusz Doniec

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1w- f dz / –j. angielskihistoriainf. dz / –
2WDŻj. niemieckiw-f ch / dzmatematykaj. angielski
3j. angielskig. wychow.matematykaj. polskigeografia
4j. polskimatematykaj. polskiWOSw-f ch / dz
5matematykaWOSreligiaw-f ch / dzj. polski
6chemiareligiafizykahistoriaj. polski
7w-f ch / –chemiafizykabiologia
8j. niemieckiinf. ch / –EDB

WOS wiedza o społeczeństwie, EDB edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ wychowanie do życia w rodzinie

 

Ostatnia aktualizacja: 03 marca 2019r.

Komentarze są wyłączone.