SP: Plan lekcji


w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasa I Wychowawca Aneta Stachelek

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
2edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
3edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
informatyczna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
4w-freligiareligiaw-fw-f
5j. angielskij. angielski

Klasa II Wychowawca Barbara Kubat

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
2edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
3edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
j. angielski
4religiaj. angielskiw-freligiaw-f
5edukacja
informatyczna
w-f

 

Klasa III Wychowawca Urszula Zaborowska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1edukacja
wczesnoszkolna
j. angielskireligiaedukacja
informatyczna
edukacja
wczesnoszkolna
2edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
3edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
4w-fw-fedukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
w-f
5religiaj. angielski

Klasa IV Wychowawca Beata Doniec

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. polskij. polskimatematykaj. polskitechnika
2j. angielskij. angielskij. polskiw-fj. angielski
3matematykaprzyrodaj. polskimatematykaw-f
4historiamatematykaprzyrodainformatykamuzyka
5g. wychow.plastykaw-freligiareligia
6w-f
7

Klasa V Wychowawca Magdalena Leonarda Zyskowska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematykaw-fj. angielskij. polskibiologia
2w-fmatematykareligiaj. polskij. polski
3historiaj. angielskihistoriareligiamuzyka
4j. polskij. polskiw-fmatematykaj. angielski
5g. wychow.matematykageografiaw-f
6plastykatechnikainformatyka
7
8

Klasa VI Wychowawca Irena Karwowska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1historiabiologiaj. polskireligiaw-f
2j. polskij. polskij. angielskij. polskimuzyka
3informatykaj. polskireligiatechnikaj. angielski
4matematykaj. angielskiw-fmatematykamatematyka
5w-fmatematykahistoriaw-fplastyka
6geografiag. wychow.
7

Klasa VII a Wychowawca Magdalena Kowalewska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematykafizykaj. angielskimatematykamatematyka
2historiamatematykaj. polskij. polskiw-f ch / dz
3j. polskij. polskibiologiafizykaw-f ch / dz
4j. polskibiologiaj. angielskichemiaj. angielski
5religiainformatykaw-f ch / dzhistoriachemia
6w-f ch / dzw-f ch / dzw-f ch / dzw-f ch / dzmuzyka
7w-f ch / dzw-f ch / dzgeografiaw-f ch / dzplastyka
8g. wychow.geografiaj, niemieckireligiaj. niemiecki

Klasa VII b Wychowawca Beata Zach

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j .polskiw-fw-fmatematykamatematyka
2j .polskibiologiafizykabiologiaj. angielski
3fizykamatematykaj, angielskij. polskij. polski
4matematykaplastykaj. polskihistoriachemia
5muzykaj. angielskiinformatykachemiaw-f
6j. niemieckigeografiareligiaw-freligia
7historiaj. niemieckig. wychow.
8geografia

Klasa VIII a Wychowawca Przemysław Ronkiewicz

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. angielski matematykaj. polskij. polskij. polski
2matematykaj. polskiw-f ch / dzfizykaj. polski
3w-f ch / dzj. angielskiw-f ch / dzw-f ch / dzmatematyka
4w-f ch / dzw-f ch / dzhistoriaw-f ch / dzw-f ch / dz
5fizykaw-f ch / dzj. angielskimatematykaw-f ch / dz
6EDBbiologiaj. niemieckireligiachemia
7geografiainf. ch / dzchemiahistoriareligia
8g. wychow.WOSWOSj. niemiecki

Klasa VIII b Wychowawca Joanna Braca

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1w-fj. angielskij. angielskiw-fchemia
2fizykaw-fmatematykamatematykamatematyka
3j. polskimatematykaj. polskibiologiaj. polski
4informatykafizykag. wychow.j. polskij. angielski
5WOShistoriareligiaj. polskihistoria
6w-fEDBgeografiaj. niemiecki
7WOSj. niemieckireligia
8chemia

WOS wiedza o społeczeństwie, EDB edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ wychowanie do życia w rodzinie

Możliwość komentowania została wyłączona.