SP: Plan lekcji


w roku szkolnym 2023/2024 (zmiana od 05 lutego)

 

Klasa I Wychowawca Barbara Kubat

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
2edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
3edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
informatyczna
j. angielski
4religiaj. angielskiw-freligiaedukacja
plastyczna
5w-f   w-f

Klasa II Wychowawca Urszula Zaborowska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. angielskiedukacja
wczesnoszkolna
religiaedukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
2edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
3edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
 edukacja
wczesnoszkolna
4j. angielskij. angielskiedukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
informatyczna
5religia edukacja
wczesnoszkolna
  

Klasa III Wychowawca Aneta Stachelek

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
religiaedukacja
wczesnoszkolna
2edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
j. angielskiedukacja
wczesnoszkolna
3edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
4w-fw-fj. angielskiedukacja
wczesnoszkolna
w-f
5  religiaedukacja
informatyczna
 

Klasa IV Wychowawca Joanna Braca

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematykamatematykamuzykag.wychow.religia
2j. angielskij. polskimatematykaj. polskiw-f
3w-fj. angielskiprzyrodaj. polskij. polski
4j. polskiinformatykatechnikaprzyrodamatematyka
5w-fj. angielskiw-fplastyka
6religiahistoria
7

Klasa V Wychowawca Przemysław Ronkiewicz

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematykabiologiamatematykaj. polskij. polski
2informatykaj. polskij. angielskig.wychow.matematyka
3historiaj. polskiplastykaj. angielskiw-f
4w-fmuzykaj. polskiw-ftechnika
5geografiamatematykaw-fhistoria
6religiaj. angielskireligia
7
8

Klasa VI Wychowawca Beata Zach

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. polskihistoriaj. angielskiw-fmatematyka
2j. polskiinformatykabiologiamatematykaj. polski
3matematykatechnikamatematykaj. polskij. angielski
4w-fj. polskiplastykaj. angielskiw-f
5muzykareligiahistoriareligiag. wychow.
6w-fgeografia
7

Klasa VII Wychowawca Leonarda Zyskowska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1biologiaj. polskimatematykamatematykaw-f
2religiaj. angielskij. polskihistoriareligia
3j. angielskibiologiaj. polskij. angielskimatematyka
4geografiamatematykafizykamuzykaj. niemiecki
5j. polskihistoriainformatykaw-ffizyka
6g. wychow.chemiaj. niemieckigeografiaplastyka
7chemiaw-fw-fWDŻ
8

Klasa VIII Wychowawca Agnieszka Rzepka

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1religiaj. angielskij. polskimatematykaj. polski
2matematykafizykamatematykaj. angielskichemia
3g. wychow.EDBfizykaw-fmatematyka
4j. angielskij. polskibiologiahistoriahistoria
5w-fj. polskij. niemieckij. polskiinformatyka
6geografiaw-fj. niemiecki
7WOSchemiaDZreligia
8WOS

WOS wiedza o społeczeństwie, EDB edukacja dla bezpieczeństwa,
WDŻ wychowanie do życia w rodzinie, DZ– doradztwo zawodowe

Możliwość komentowania została wyłączona.