SP: Plan lekcji


w roku szkolnym 2018/2019

 

Plan lekcji klas I - III

Klasa IKlasa IIKlasa III
Wychowawca Aneta Stachelek

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 edukacja
wczesnoszkolna
j. angielski edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
wychowanie
fizyczne
2 edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
3 edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
j. angielski edukacja
wczesnoszkolna
4 religia edukacja
wczesnoszkolna

wychowanie
fizyczne

wychowanie
fizyczne
edukacja
wczesnoszkolna
5 religia edukacja
informatyczna

Wychowawca Marzena Żurawska

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 wychowanie
fizyczne
edukacja
wczesnoszkolna
wychowanie
fizyczne
wychowanie
fizyczne
edukacja
wczesnoszkolna
2 edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
religia edukacja
wczesnoszkolna
3 edukacja
wczesnoszkolna
j. angielski edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
4 edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
informatyczna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
religia
5 j. angielski edukacja
wczesnoszkolna

Wychowawca Stanisława Adamonis

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 edukacja
wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
2 edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
3 edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
4 wychowanie
fizyczne
edukacja
wczesnoszkolna
religia edukacja
informatyczna
wychowanie
fizyczne
5 religia j. angielski

Plan lekcji klas IV

Klasa IVaKlasa IVb
Wychowawca Magdalena Kowalewska

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. angielski plastyka j. polski j. angielski w-f ch / dz
2 przyroda matematyka technika historia w-f ch / dz
3 j. polski w-f ch / dz matematyka religia przyroda
4 w-f ch / dz w-f ch / dz w-f ch / dz j. polski matematyka
5 w-f ch / dz muzyka w-f ch / dz j. polski j. polski
6 matematyka religia j. angielski w-f ch / dz g. wychow.
7 infom. gr. A inform. gr. B w-f ch/ dz

WDŻ wychowanie do życia w rodzinie

Wychowawca Beata Zach

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 religia religia j. angielski j. polski historia
2 w- f ch / dz j. polski j. polski j. angielski przyroda
3 matematyka j. polski muzyka plastyka j. polski
4 przyroda matematyka matematyka matematyka j. angielski
5 g. wychow. w-f ch / dz w-f ch / dz technika w-f ch / dz
6 inform. gr A inform. gr. B

WDŻ wychowanie do życia w rodzinie

Plan lekcji klas V

Klasa VaKlasa Vb
Wychowawca Przemysław Ronkiewicz

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 w-f ch / dz w-f ch / dz w-f ch/ dz technika j. angielski
2 w-f ch / dz w-f ch / dz w-f ch / dz w-f ch / dz religia
3 j. angielski j. angielski j. polski w-f ch / dz matematyka
4 j. polski religia j. polski plastyka j. polski
5 matematyka matematyka historia matematyka w-f ch / dz
6 historia biologia geografia j. polski w-f ch / dz
7 muzyka inform. gr. B inform. gr. A g.wychow.

Wychowawca Urszula Zaborowska (do 03.02.2019 r. – Irena Karwowska)

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. polski muzyka matematyka religia matematyka
2 j. polski j. angielski matematyka technika historia
3 w-f ch / dz matematyka plastyka j. polski w-f ch / dz
4 g. wychow. w-f ch / dz w-f ch / dz historia biologia
5 geografia j. polski j. angielski j. angielski religia
6 inform. gr. A j. polski
7 inform. gr.B

Plan lekcji klasy VI
Wychowawca Beata Doniec

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 plastyka matematyka w-f ch / dz j. angielski j. polski
2 matematyka muzyka religia j. angielski matematyka
3 technika j. polski j .polski j. polski religia
4 w-f ch / dz j. angielski j. polski w-f ch / dz historia
5 przyroda przyroda matematyka historia przyroda
6 j. polski zaj. komp. gr. B zaj. komp. gr. A matematyka g. wychow.
7 WDŻ w-f ch / dz
8

WDŻ wychowanie do życia w rodzinie

Plan lekcji klasy VII
Wychowawca Leonarda Zyskowska

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 w- f dz / inf ch j. niemiecki religia fizyka g. wychow.
2 j. angielski chemia w-f ch / dz geografia j. polski
3 historia plastyka geografia j. niemiecki j. polski
4 chemia j. angielski matematyka matematyka w-f ch / dz
5 j. polski matematyka j. polski w-f ch / dz j. angielski
6 matematyka j. polski historia religia muzyka
7 w-f ch / – biologia biologia fizyka
8 inf dz / – WDŻ

WDŻ wychowanie do życia w rodzinie

Plan lekcji klasy VIII
Wychowawca Arkadiusz Doniec

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 w- f dz / – j. angielski historia inf. dz / –
2 WDŻ j. niemiecki w-f ch / dz matematyka j. angielski
3 j. angielski g. wychow. matematyka j. polski geografia
4 j. polski matematyka j. polski WOS w-f ch / dz
5 matematyka WOS religia w-f ch / dz j. polski
6 chemia religia fizyka historia j. polski
7 w-f ch / – chemia fizyka biologia
8 j. niemiecki inf. ch / – EDB

WOS wiedza o społeczeństwie, EDB edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ wychowanie do życia w rodzinie

Ostatnia aktualizacja: 03 marca 2019r. g.17.45

Komentarze są wyłączone.