SP: Plan lekcji


w roku szkolnym 2020/2021

 

Klasa I Wychowawca Urszula Zaborowska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1wychowanie
fizyczne
wychowanie
fizyczne
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
informatyczna
2edukacja
wczesnoszkolna
j. angielskiedukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
3edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
4edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
religiawychowanie
fizyczne
edukacja
wczesnoszkolna
5zajęcia dodatkowezajęcia dodatkowezajęcia dodatkowereligiaj. angielski

Klasa II Wychowawca Aneta Stachelek

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
2edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
3edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
wychowanie
fizyczne
edukacja
wczesnoszkolna
4wychowanie
fizyczne
religiaj. angielskireligiaj. angielski
5wychowanie
fizyczne
zajęcia dodatkoweedukacja
informatyczna

Klasa III Wychowawca Marzena Pajek

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1edukacja
wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolnaedukacja
wczesnoszkolna
wychowanie
fizyczne
j. angielski
2edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
wychowanie
fizyczne
3edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
religia
4religiaj. angielskiedukacja
informatyczna
edukacja
wczesnoszkolna
edukacja
wczesnoszkolna
5wychowanie
fizyczne
zajęcia dodatkoweedukacja
wczesnoszkolna

Klasa IV Wychowawca Irena Karwowska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. angielskij. polskimuzykamatematykaw-f
2matematykaj. polskij. polskij.polskimatematyka
3j. polskij. angielskiinformatykahistoriag. wychow.
4technikamatematykaw-fprzyrodaprzyroda
5religiareligiaw-fplastyka
6w-fj. angielski
7

Klasa Va Wychowawca Magdalena Kowalewska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. polskiw-f ch / dzj. polskij.angielskij.angielski
2j.angielskiw-f ch / dzmatematykaetyka / religiaw-f ch / dz
3matematykamatematykamuzykamatematykaw-f ch / dz
4w-f ch / dzg. wychow.geografiatechnikaplastyka
5w-f ch / dzj.polskiw-f dz / inf. chhistoriaj. polski
6WDŻhistoriaw-f ch / dzw-f ch / dzj. polski
7biologiaw-f ch / inf. dzw-f ch / dz
8religia

WDŻ wychowanie do życia w rodzinie

Klasa Vb Wychowawca Beata Zach

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematykaj. angielskimatematykaj. polskij. polski
2informatykabiologiageografiamatematykatechnika
3w-fmatematykareligiareligiamuzyka
4j. angielskij. polskiw-fhistoriaw-f
5j. polskihistoriaj. angielskiw-fWDŻ
6j. polskiplastykag. wychow.
7

WDŻ wychowanie do życia w rodzinie

Klasa VIa Wychowawca Przemysław Ronkiewicz

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1matematykamatematykamatematykaj. angielskij. polski
2w-f ch / dzj. polskimuzykaw-f ch / dzhistoria
3w-f ch / dzbiologiaw-f ch / dzw-f ch / dzj. angielski
4j. angielskiinformatykaw-f ch / dzmatematykaw-f ch / dz
5j. polskireligiaplastykaj. polskiw-f ch / dz
6technikag. wychow.historiaj. polskireligia
7geografiaw-f ch / dz
8w-f ch / dz

Klasa VIb Wychowawca Joanna Braca

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j .polskij. angielskigeografiaj. polskimatematyka
2g. wychow.matematykaw-fj. angielskij. angielski
3informatykahistoriamatematykahistoriaj. polski
4w-fw-fj. polskiw-fmuzyka
5technikabiologiaj. polskimatematykareligia
6religia
7plastyka
8

Klasa VII Wychowawca Beata Doniec

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j. niemieckifizykaw-freligiaw-f
2j. angielskij. polskig. wychow.w-fmatematyka
3chemiageografiageografiaj. angielskij. niemiecki
4informatykafizykaplastykaj. polskireligia
5matematykamatematykaj. polskij. polskichemia
6j. polskij. angielskimatematykabiologiabiologia
7w-fhistoriahistoria
8muzykadoradztwo zawodowe

Klasa VIII Wychowawca Leonarda Zyskowska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1w-fj. polskij. angielskifizykaj. niemiecki
2g. wychow.fizykaw-fj. polskiw-f
3j. polskimatematykamatematykaj. polskij. angielski
4j. polskihistoriamatematykahistoriachemia
5matematykaEDBchemiaw-fbiologia
6j. angielskireligiaj. niemieckiWOSWOS
7informatyka chł.informatyka dz.geografiareligia
8WDŻ

WOS wiedza o społeczeństwie, EDB edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ wychowanie do życia w rodzinie

Możliwość komentowania została wyłączona.