Biblioteka


Witamy na stronie biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie

 

Godziny otwarciaLektury - GIMNAZJUMLektury - LICEUMRegulaminDokumentyGaleria

 
Klasa 1

1. Opium w rosole – Małgorzata Musierowicz

2. Dziadów cz. II – Adam Mickiewicz

3. Balladyna – Juliusz Słowacki

4. Mały Książę – Antoine de Saint-Exupery

5. Katarynka – Bolesław Prus

 
Klasa 2

1. Latarnik – Henryk Sienkiewicz

2. Skąpiec – Molier

3. Romeo i Julia – Wiliam Szekspir

4. Zemsta – Aleksander Fredro

5. Czarnoksiężnik z Archipelagu – Ursula Kroeber Le Guin

 
Klasa 3

1.Kamizelka – Bolesław Prus

2. Krzyżacy – Henryk Sienkiewicz

3. Kamienie na szaniec – Aleksander Kamiński lub Dywizjon 303 – Arkady Fiedler

4. Dwanaście prac Herkulesa – Agata Christie

5. Stary człowiek i morze lub Stary człowiek przy moście  Ernest Hemingway

 
Klasa 1

1. Król Edyp – Sofokles

2. Makbet – Wiliam Szekspir

3. Bogurodzica

4. Wybrane pieśni i treny (inne niż w gimnazjum) i psalm –  – Jan Kochanowski

5. Dżuma – Albert Camus

 
Klasa 2

1. Dziadów cz. III – Adam Mickiewicz

2. Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz

3. Lalka – Bolesław Prus

4. Wesele – Stanisław Wyspiański

5. Ludzie bezdomni – Stefan Żeromski

6. Jądro ciemności – Joseph Conrad

7. Zbrodnia i kara – Fiodor Dostojewski

 
Klasa 3

1. Sklepy cynamonowe – Bruno Schulz

2. Ferdydurke – Witold Gombrowicz

3. Przedwiośnie – Stefan Żeromski

4. Wybór opowiadań – Tadeusz Borowski

5. Zdążyć przed Panem Bogiem – Hanna Krall

6. Inny świat – Gustaw Herling-Grudziński

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOnU-5IQJaPXDblGe2hu0o3iPd2FLmtZyZkdqn2w0UNEMFYtw58Q

 • Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla olimpijczyków, uczniów klas maturalnych itp.).
 • Kasety VHS, płyty CD, DVD i inne elektroniczne nośniki informacyjne mogą być wypożyczane jedynie nauczycielom do wykorzystania na terenie Szkoły, a uczniom do wykorzystania w czytelni.
 • Uczeń, który nie oddał w terminie książki, nie może korzystać z wypożyczalni.
 • W przypadku zagubienia książki lub innego dokumentu czytelnik zobowiązany jest do zakupienia identycznej pozycji na rynku wydawniczym. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z wypożyczalni.
 • W uzasadnionym przypadku nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 • Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
 • Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek, czasopism i innych wydawnictw.
 • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych książek. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Na 14 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki i inne materiały.
 • W przypadku zmiany klasy czytelnik obowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pracownika biblioteki.
 • Czytelnicy i pracownicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (tzw. karty obiegowej) potwierdzającego pieczęcią biblioteki i podpisem nauczyciela bibliotekarza zwrot wypożyczonych materiałów.

Opiekun biblioteki:
mgr Ewa Norowska – Wnuk

Komentarze są wyłączone.