Biblioteka


Witamy na stronie biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie

 

Godziny otwarciaLektury - GIMNAZJUMLektury - LICEUMRegulaminDokumentyGaleria

 
Klasa 1
 
Klasa 2
 
Klasa 3

 
Klasa 1
 
Klasa 2
 
Klasa 3

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOnU-5IQJaPXDblGe2hu0o3iPd2FLmtZyZkdqn2w0UNEMFYtw58Q

 • Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla olimpijczyków, uczniów klas maturalnych itp.).
 • Kasety VHS, płyty CD, DVD i inne elektroniczne nośniki informacyjne mogą być wypożyczane jedynie nauczycielom do wykorzystania na terenie Szkoły, a uczniom do wykorzystania w czytelni.
 • Uczeń, który nie oddał w terminie książki, nie może korzystać z wypożyczalni.
 • W przypadku zagubienia książki lub innego dokumentu czytelnik zobowiązany jest do zakupienia identycznej pozycji na rynku wydawniczym. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z wypożyczalni.
 • W uzasadnionym przypadku nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 • Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
 • Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek, czasopism i innych wydawnictw.
 • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych książek. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Na 14 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki i inne materiały.
 • W przypadku zmiany klasy czytelnik obowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pracownika biblioteki.
 • Czytelnicy i pracownicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (tzw. karty obiegowej) potwierdzającego pieczęcią biblioteki i podpisem nauczyciela bibliotekarza zwrot wypożyczonych materiałów.

Opiekun biblioteki:
mgr Ewa Norowska – Wnuk

Komentarze są wyłączone.