System doradztwa

Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, w ramach którego

zatrudniony doradca szkolny pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji

zawodowych /osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości/, w przygotowaniu do

wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego, to cel którego realizacja niesie wiele

korzyści. Uczeń i jego rodzic w każdej chwili mieliby zapewniony dostęp do usług doradczych,

nie byliby osamotnieni w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-zawodowych. U podstaw

wprowadzenia WSDZ w szkołach leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną

rolę w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów w gimnazjum, a także w trakcie uczenia się

zawodu w wybranych szkołach w okresie późniejszym.

Więcej: prezentacja

Możliwość komentowania została wyłączona.