Librus Synergia

Synergia LOGO

             Od roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej obowiązuje tylko dziennik elektroniczny, który zapewnia wszystkim Rodzicom i Uczniom pełny, bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego LIBRUS SYNERGIA.Bezpłatny dostęp

          Rodzic otrzymuje możliwość bieżącej kontroli ocen i frekwencji swojego dziecka, w tym m.in. informację o dacie wystawienia oceny, jej kategorii oraz o tym, który nauczyciel dany stopień wystawił. Rozwiązanie zapewnia także sprawną komunikację ze szkołą za pośrednictwem wiadomości z opcją automatycznego potwierdzenia odbioru, które wysyłane są bezpośrednio w LIBRUS Synergia. Dzięki temu kontakt ze szkołą nie ogranicza się tylko do kilku wywiadówek, ale przybiera formę systematycznej, bezpośredniej i dwustronnej komunikacji na linii dom-szkoła (rodzic-wychowawca).

         Najważniejsze funkcje rozwiązania dostępne są także za pośrednictwem aplikacji mobilnych, które bezpłatnie można pobrać i w prosty sposób zainstalować na urządzeniu mobilnym. Aplikacje dostępne są na wszystkie popularne platformy mobilne – Windows, iOS i Android.

W celu otrzymania loginu do indywidualnego konta rodzica/ opiekuna oraz konta ucznia należy osobiście skontaktować się z:

  • Szkolnym Administratorem Dziennika Elektronicznego lub
  • odebrać osobiście login i hasło w sekretariacie szkoły.

https://synergia.librus.pl/images/wp-content/uploads/2014/12/62-650x58.png

 

Patrz, także …

Administrator Dziennika Elektronicznego

Możliwość komentowania została wyłączona.