Akcja „Biała Wstążka”


Akcja „Biała Wstążka”-
NIE POZWÓL NA PRZEMOC

W tym roku szkolnym młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej już po raz drugi wzięli udział w Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka” odbywającej się w ramach 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet i w  rodzinie, pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy.

W ramach szkolnej Akcji „Biała Wstążka”- Nie pozwól na przemoc – przeprowadzono w klasach: VIII, III gimnazjum oraz I i II Liceum Ogólnokształcącego pogadanki na temat przemocy, solidarności wobec kobiet i rodzin doświadczających przemocy oraz znaczenia i celowości kampanii w Polsce i na świecie, a także szkolnego Marszu  „Białej Wstążki. Dopełnieniem była gazetka informacyjno-edukacyjna  wyeksponowana dla całej społeczności szkolnej.

 

7 grudnia 2018 r. uczniowie klas VIII SP, III A, III B gimnazjum, I i II Liceum Ogólnokształcącego wraz z nauczycielami wzięli udział w zorganizowanym przez naszą szkołę Marszu „Białej Wstążki”. Młodzież  wyszła na ulice naszego miasta ze znaczącym hasłem: NIE POZWÓL NA PRZEMOC.

Podczas przemarszu uczniowie  przypinali mężczyznom białe wstążki, kobietom wręczali białe balony i ulotki informacyjne.

Dzieciaczki miały też frajdę, bo białe baloniki były wręczane również dla nich.

Akcję „Białej Wstążki” zorganizowano w ramach ścisłej i systematycznej  współpracy szkoły z Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Ruciane-Nida.

 

Dziękujemy Wam, droga MŁODZIEŻY
za
wspaniałą postawę  i super zachowanie!.

  

Dziękujemy również za pomoc i  wsparcie:

– Zespołowi Interdyscyplinarnemu Gminy Ruciane-Nida, pod przewodnictwem p. Mariusza Gbura;

– przedstawicielom policji (aktywnie działającym członkom Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Ruciane-Nida) p. Jakubowi Lewandowskiemu p. Sebastianowi Ferdyn, którzy towarzyszyli nam w Marszu „Białej Wstążki”;

p. Barbarze Wyłudek – Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Kobieta na PLUS- za ulotki;

– Dyrekcji Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej: p. Joannie Koćwin oraz  p. Barbarze Kubat.

 

Małgorzata Chutkowska –
pedagog szkolny –  koordynator szkolnej akcji

Urszula Zaborowska
super pomoc nauczycielsko-koleżeńska

Akcja „BIAŁA WSTĄŻKA”

Podobny obraz
NIE POZWÓL NA PRZEMOC
Akcja "BIAŁA WSTĄŻKA”

Nasza szkoła bierze udział w obchodach międzynarodowej kampanii na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy ze względu na płeć:

"16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”.

Akcja trwa od 25 listopada, czyli w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, a kończy się 10 grudnia – w Dniu Praw Człowieka. 

HISTORIA:
Kampania została zapoczątkowana przez kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu.
6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna postrzelił 24 kobiety i 4 mężczyzn oskarżając swoje ofiary o to, że zabrały mu miejsce na uczelni. W wyniku odniesionych ran zmarło wtedy 14 kobiet.

Tradycja noszenia białej wstążki narodziła się dwa lata później – w 1991 roku. Właśnie wtedy w ciągu zaledwie sześciu tygodni 100.000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc taką przemoc. 
Tak więc noszenie białej wstążki w czasie kampanii, szczególnie przez mężczyzn ma wyrażać ich sprzeciw wobec przemocy stosowanej wobec kobiet. 

To największa na świecie akcja będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej wobec kobiet.


       
8 grudnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 1, podczas zorganizowanego przemarszu ulicami miasta rozdawali ulotki, zachęcali mężczyzn do przyjęcia noszenia białej wstążki manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy, a kobietom i dzieciom  wręczali białe balony.


Urszula Zaborowska
Małgorzata Chutkowska

Zdjęcia: Administrator – Marcin Boć oraz Julia Mróz i Julia Gnoza uczennice klasy II liceum

Zanim będzie za późno


        W ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego realizowany jest program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Zanim będzie za późno”, adresowany do rodziców uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem programu jest zwiększenie świadomości rodziców i pogłębienie ich wiedzy na temat ryzyka zażywania narkotyków przez młodzież i uzależnienia się od substancji psychoaktywnych. Do uczestnictwa w  programie włączyła się także nasza szkoła.

        Program „Zanim będzie za późno” skierowany jest  do rodziców uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym założeniem programu jest dotarcie do jak największej liczby rodziców oraz zachęcenie ich do współpracy tak, aby  razem móc działać na rzecz młodzieży zagrożonej rozprzestrzeniającym się szybko zjawiskiem narkomanii. Wspólne spotkania i rozmowy zapewne pozwolą rodzicom zdobyć wiedzę, która pozwoli im rozpoznawać symptomy zażywania narkotyków lub dopalaczy, wskaże sposób postępowania z dzieckiem w przypadku wystąpienia problemu oraz podniesie świadomość prawną związaną z narkomanią.

          Dn. 09 marca 2016r.  spotkanie edukacyjno – profilaktyczne dla rodziców naszych uczniów przeprowadziły  panie, przedstawicielki: Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piszu. Rodzice mogli się min. dowiedzieć jak pomóc dziecku na samym początku wystąpienia problemu, zanim będzie za późno.

Małgorzata Chutkowska – pedagog szkolny

NIE dla przemocy-TAK dla mocy


           W ramach realizacji projektu ,,NIE dla przemocy – TAK dla mocy'' przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe dla młodzieży Zespołu Szkół Samorządowych z przedstawicielami MGOPS, Policji, specjalistą od przemocy, których celem było przybliżenie zjawiska przemocy i agresji.

  • Dnia 04.11.2015r,  odbyło się spotkanie z panią Bogumiłą Adamczeską – specjalistą ds. przemocy. Tamatyką była przemoc jako zjawisko powszechnie występujące w rodzinie, szkole, na ulicy. W zajęciach uczestniczyły klasy pierwsze gimnazjum.
  • Dnia 10.11.2015r, odbyło się kolejne spotkanie tym razem z kierownik MGOPS w Rucianem-Nidzie panią Moniką Cwalińską. Tematem zajęć była min. procedura Niebieskiej Karty oraz informacje na temat uzyskiwania pomocy w sytuacjach związanych z przemocą wobec dzieci. W zajęciach uczestniczyły wszystkie klasy drugie gimnazjum.
  • Dnia 17.11.2015r, zajęcia z klasami trzecimi gimnazjum i klasą pierwszą LO przeprowadziła podkom. Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Tematyką były konsekwencje prawne związane ze zjawiskiem agresji oraz innych zachowań negatywnych wśród młodzieży.

Dziękujemy specjalistom za pomoc w realizacji projektu, za przekazanie wiedzy i szeregu cennych informacji na temat problemu nurtującego młodzież, rodziców, nauczycieli.

                                                                                       Opiekunowie projektu:
Małgorzata Chutkowska, Agnieszka Rzepka, Urszula Zaborowska

Rozmawiali o dyskryminacji ekonomicznej

               W piątek 15 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty skierowane do młodzieży w wieku 13-16 lat z zakresu dyskryminacji ekonomicznej. Ich organizatorem było Stowarzyszenie Kobieta na PLUS z Rucianego-Nidy.

               Celem warsztatów jest wzrost wiedzy z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji z powodów ekonomicznych. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Warmińsko-Mazurska Akademia Antydyskryminacyjna” realizowanego w programie „Obywatele dla demokracji” współfinansowanego ze środków EOG przez Fundację "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" w Olsztynie.
Warsztaty "Dyskryminacja ekonomiczna" poprowadziły: Pani Barbara Elżbieta Wyłudek – Prezeska Stowarzyszenia Kobieta na PLUS i Pani Bogusława Adamczewska – gminna konsultantka d/s przeciwdziałania przemocy. Ćwiczenie przeprowadzone w ramach warsztatów uświadomiło młodzieży, iż sytuacja finansowa ma duży wpływ na ich życie i że przemoc ekonomiczna występuje. W związku z tym, należy podejmować działania, aby przeciwdziałać temu zjawisku.

Źródło: Tekst oraz zdjęcie pochodzi ze strony Ruciane-Nida.wm.pl oraz  StowarzyszenieKobietanaPLUS

Informacje pedagoga

Nasza szkoła  przystąpiła

do ogólnopolskiego programu profilaktycznego:

„Znajdź właściwe rozwiązanie”.

 

Program skierowany jest do uczniów gimnazjum i LO.

Realizowany jest przy współpracy

z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną

w Piszu.

 

Celem programu jest:

 

zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

*promowanie środowiska wolnego od dymu tytoniowego;

*zwracanie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu (zarówno biernego jak i czynnego);

*nauka asertywnych zachowań – sztuka odmawiania.