Opłaty

ODPŁATNOŚĆ  ZA OBIADY  ZA

MIESIĄC  MARZEC 2020r. wynosi: 77,00 zł (22 dni x 3,50 zł)

 

Termin opłacenia obiadów za miesiąc luty: do dnia 15.03.2020r.

 

Obiady proszę opłacać w wyznaczonym terminie!

W przypadku braku wpłat w terminie wydawanie posiłku zostanie wstrzymane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Wpłaty za obiady należy dokonywać na konto bankowe:

Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie

Nr konta: 87 9364 0000 2001 0000 2206 0033

tytułem: opłata za obiady/ miesiąc/ imię i nazwisko ucznia

Komentarze są wyłączone.