Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,

         Uprzejmie informujemy, że w związku z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Zatem w roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Samorządowych nie będzie pośredniczyć w zawieraniu umów ubezpieczenia uczniów.

        Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i leży w gestii rodziców/opiekunów prawnych.

         Poniżej przedstawiamy linki do ofert wybranych brokerów ubezpieczeniowych z proponowanymi formami zawierania umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

Podsumowanie realizacji programu “Ratujemy i Uczymy Ratować”

Pod koniec maja zakończyły się zajęcia zorganizowane w ramach Programu Edukacyjnego WOŚP “Ratujemy i Uczymy Ratować”.

W zajęciach wzięło udział 50 uczniów kl. I-III i 140 uczniów kl. IV-VIII. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem i zainteresowaniem przyswajali “krok po kroku” wiedzę teoretyczną i praktyczną udzielania pierwszej pomocy.

Na zajęciach zostały wykorzystane m.in. fantomy, na których uczniowie ćwiczyli oddechy ratownicze i uciski klatki piersiowej. Poznali również bardzo ważne pojęcia takie jak “resuscytacja” i “Łańcuch przeżycia”. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w zajęciach i życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

Prowadzące zajęcia:
Marzena Pajek kl. I-III
Beata Doniec kl. IV-VIII