Próbne arkusze ósmoklasisty 2018

PRÓBNE ARKUSZE EGZAMINACYJNE – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – GRUDZIEŃ 2018

Ostatnia aktualizacja: 21 grudzień 2018r. g.10:10

Język polski – 18.12.2018 r.

OPOP-100-1812 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się + zasady oceniania

Matematyka – 19.12.2018 r.

OMAP-100-1812 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się + zasady oceniania

Język obcy nowożytny – 20.12.2018 r.

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

OJAP-100-1812 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

Źródło: Centralna Komisja Edukacyjne

Arkusze Maturalne 2018

    matura-biologia-foto1 ARKUSZE EGZAMINACYJNE

EGZAMIN MATURALNY – MAJ 2018

 

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2018r. g.10:06

Nowa Formuła od 2015Stara Formuła do 2014

Język polski – 04.05.2018 r.  godz. 09.00 PP, 14.00 PR

MPO-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Matematyka – 07.05.2018 r. godz. 09.00 PP, 09.05.2018 r. godz. 14.00 PR

MMA-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język angielski – 08.05.2018 r. godz. 09.00 PP, 14.00 PR

MJA-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Biologia – 10.05.2018 r. godz. 09.00

MBI-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie – 11.05.2018 r. godz. 09.00

MWO-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Informatyka – 11.05.2018 r. godz. 14.00

MIN-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN-R2_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Fizyka i astronomia – 14.05.2018 r. godz 09.00

MFA-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Geografia – 14.05.2018 r. godz. 14.00

MGE-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony – barwny załącznik do arkusza

Język niemiecki – 15.05.2018 r. godz. 09.00 PP, 14.00 PR 

MJN-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Chemia – 16.05.2018 r.  godz. 09.00

MCH-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia – 16.05.2018 r. godz. 14.00

MHI-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język polski – 04.05.2018 r.  godz. 09.00 PP, 14.00 PR

MPO-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Matematyka – 07.05.2018 r. godz. 09.00 PP, 09.05.2018 r. godz. 14.00 PR

MMA-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język angielski – 08.05.2018 r. godz. 09.00 PP, 14.00 PR

MJA-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJA-R2_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Biologia – 10.05.2018 r. godz. 09.00

MBI-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Wiedza o społeczeństwie – 11.05.2018 r. godz. 09.00

MWO-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Informatyka – 11.05.2018 r. godz. 14.00

MIN-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz część I
MIN-P2_1P-182 poziom podstawowy – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN-R2_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II

Fizyka i astronomia – 14.05.2018 r. godz 09.00

MFA-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Geografia – 14.05.2018 r. godz. 14.00

MGE-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy – mapa do arkusza
MGE-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony – mapa do arkusza

Język niemiecki – 15.05.2018 r. godz. 09.00 PP, 14.00 PR 

MJN-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJN-R2_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Chemia – 16.05.2018 r.  godz. 09.00

MCH-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia – 16.05.2018 r. godz. 14.00

MHI-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna
 

Arkusze Gimnazjalne 2018

ARKUSZE EGZAMINACYJNE – EGZAMIN GIMNAZJALNY – KWIECIEŃ 2018

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2018r. g.08:05

Historia i wiedza o społeczeństwie – 18.04.2018 r.

GH-H1-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania
GH-H8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język polski – 18.04.2018 r.

GH-P1-182 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania
GH-P8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Przedmioty przyrodnicze – 19.04.2018 r.

GM-P1-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania
GM-P8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Matematyka – 19.04.2018 r.

GM-M1-182 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania
GM-M8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język obcy nowożytny – 20.04.2018 r.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-182 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P1-182 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-182 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P8-182 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-182 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-R8-182 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

Źródło: Centralna Komisja Edukacyjne

Akcja “BIAŁA WSTĄŻKA”

Podobny obraz
NIE POZWÓL NA PRZEMOC
Akcja "BIAŁA WSTĄŻKA”

Nasza szkoła bierze udział w obchodach międzynarodowej kampanii na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy ze względu na płeć:

"16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”.

Akcja trwa od 25 listopada, czyli w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, a kończy się 10 grudnia – w Dniu Praw Człowieka. 

HISTORIA:
Kampania została zapoczątkowana przez kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu.
6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna postrzelił 24 kobiety i 4 mężczyzn oskarżając swoje ofiary o to, że zabrały mu miejsce na uczelni. W wyniku odniesionych ran zmarło wtedy 14 kobiet.

Tradycja noszenia białej wstążki narodziła się dwa lata później – w 1991 roku. Właśnie wtedy w ciągu zaledwie sześciu tygodni 100.000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc taką przemoc. 
Tak więc noszenie białej wstążki w czasie kampanii, szczególnie przez mężczyzn ma wyrażać ich sprzeciw wobec przemocy stosowanej wobec kobiet. 

To największa na świecie akcja będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej wobec kobiet.


       
8 grudnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 1, podczas zorganizowanego przemarszu ulicami miasta rozdawali ulotki, zachęcali mężczyzn do przyjęcia noszenia białej wstążki manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy, a kobietom i dzieciom  wręczali białe balony.


Urszula Zaborowska
Małgorzata Chutkowska

Zdjęcia: Administrator – Marcin Boć oraz Julia Mróz i Julia Gnoza uczennice klasy II liceum

Międzynarodowy dzień książki i praw autorskich

Znalezione obrazy dla zapytania światowy dzień książki 2016
23 KWIETNIA
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
I PRAW AUTORSKICH

 

         Pomysł świętowania Dnia Książki wywodzi się z Katalonii.  23 kwietnia w tym regionie Hiszpanii obchodzi się hucznie święto narodowe, dzień jej patrona św. Jerzego (Sant Jordi). Zgodnie z długą tradycją obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez świętego. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z książek. Obecnie każdy,  kto w tym rejonie Hiszpanii kupi książkę w dniu 23 kwietnia, otrzymuje z nią kwiat.

        Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii już w 1926 roku. Jego autorem był wydawca z Walencji, Vicente Clavel Andrés. Oficjalnie Dzień Książki zaczęto jednak w Hiszpanii obchodzić cztery lata później, w 1930 roku. Zwyczaj ten podchwyciły w 1964 roku pozostałe kraje hiszpańskojęzyczne na świecie.

        Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w większości krajów od 1996 roku. Ustanowiono go rok wcześniej na 28. sesji Konferencji Generalnej UNESCO (na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców), w celu promocji czytelnictwa i ochrony własności intelektualnej. Dla literatury światowej data 23 kwietnia ma symboliczne znaczenie. W tym dniu    (w roku 1616) zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo.

         W Polsce dzień ten świętujemy od 2007 roku. Podobnie jak we wszystkich krajach, jest on okazją do prezentacji książki, spotkań z twórcami, wieczorów autorskich, wystaw i zabaw organizowanych przez szkoły, a także obdarowywania się książkami (w tym audio- i e-bookami). Księgarze w wielu krajach mają zwyczaj rozdawania dzieciom talonów na książki i przekazywania organizacjom humanitarnym części pieniędzy uzyskanych tego dnia ze sprzedaży. W Hiszpanii 23 kwietnia król wręcza najpoważniejszą nagrodę literacką dla autora hiszpańskojęzycznego dzieła – Premio Cervantes.

          W naszej szkole również w sposób niecodzienny uhonorowaliśmy ten dzień.
Uczennica klasy II B Weronika Pupek, w ramach projektu edukacyjnego „Jak zachęcić młodzież do czytania książek?”, zorganizowała szkolną prezentację książek lubianych przez uczniów. Klasy gimnazjalne najpierw miały przeprowadzić wewnątrzklasowe głosowanie na ulubioną książkę, zredagować hasło promujące czytelnictwo i wykonać krótką prezentację wybranej lektury, i przedstawić ją przed zebraną w sali gimnastycznej publicznością szkolną. Oto tytuły najbardziej cieszące się sympatią naszych gimnazjalistów: Córka czarownic Doroty Terakowskiej, Chłopiec w pasiastej piżamie Johna Boyn, Szukając Alaski Johna Green, a także… Stary człowiek i morze Ernesta Hemingway. Opiekunem projektu była p. Ewa Norowska-Wnuk

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich życzymy wszystkim czytelnikom nieograniczonego dostępu do książek oraz radości płynącej z ich czytania.

Opracowanie:
Ewa Norowska-Wnuk

Rodzinne warsztaty plastyczne


           W piątek, 16 grudnia 2016 roku, w naszej szkole odbyły się Rodzinne Warsztaty Plastyczne pod hasłem „Ozdoby świąteczne łączą pokolenia”. Zrealizowały je uczennice klasy II c,  w ramach projektu edukacyjnego „Jak Święta Bożego Narodzenia łączą pokolenia?”, w składzie: Amelia Jędrzejczyk, Natalia Ignaczuk, Zuzanna Nosek, Nikolina Szczech, Emilia Ziółkowska i Gabriela Jackiewicz.

Na warsztaty przybyli uczniowie wraz z mamami, młodszym rodzeństwem, a nawet babcią. Wszystkim za przybycie i postawę serdecznie dziękujemy.

         Uczestnicy warsztatów stworzyli, piękne i oryginalne ozdoby bożonarodzeniowe, które przeznaczyli na szkolny kiermasz (w środę). Wszyscy wymienili się pomysłami. Była też nauka tworzenia ozdób. A wszystko to odbywało się w miłej, świątecznej atmosferze, przy melodiach i wspólnym śpiewaniu kolęd. Uczennice projektu zadbały też o poczęstunek, kawę i herbatę.

         Na pochwałę zasługują także uczniowie z klasy II c, zwłaszcza Michał Andrzejewski, Piotrek Murach, Piotrek Kowalczyk, Dominika Sobotka, którzy na kiermasz przygotowali skrzynki ( szlifowali i malowali).

Rodzice nie szczędzili pochwał za organizację warsztatów. Zapowiedzieli, że w przyszłym roku także będą uczestniczyć i jeszcze lepiej się przygotują.

        Na uczennice projektu czeka jeszcze ogrom pracy – organizacja szkolnego kiermaszu i wieczoru kolęd  (prezentacja projektu). Mamy  nadzieję na liczne przybycie rodziców i jak co roku wspaniałą postawę.

Bardzo zapraszamy.

Opiekun projektu edukacyjnego:
Anna Łukasik

Zdjęcia: Anna Łukasik

Najładniejsza kartka świąteczna – konkurs rozstrzygnięty

Znalezione obrazy dla zapytania 2016

          Konkurs plastyczny Najładniejsza kartka świąteczna tradycyjnie został zrealizowany w klasach gimnazjalnych w okresie przedświątecznym na zajęciach artystycznych i technicznych.

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach, w których zwycięzcami zostali:

I kategoria- uczniowie klas I:

miejsce – ALICJA STACHELEK – kl. I a

II miejsce – ELŻBIETA WITKIEWICZ – kl. I b

III miejsce – JULIA MARCINCZYK – kl. I a

Wyróżnienia: MAJA DYMCZYK – kl. I b, KLAUDIA MIERZYŃSKA – kl. I b.

II kategoria – uczniowie klas II:

miejsce – EMILIA ZIÓŁKOWSKA – kl. II c

II miejsce – DOMINIKA STANISZEWSKA – kl. II b

III miejsce – WERONIKA ŁANIEwSKA – kl. II a

Wyróżnienia: NATALIA IGNACZUK – kl. II c

III kategoria – uczniowie klas III:

I miejsce – ALICJA ZYŚk – kl. III a

II miejsce – ANGELIKA SIERUTA – kl. III b

III miejsce – MAJA MATUSZEWSKA – kl. III c

Wyróżnienia: JULIA KULIŚ – kl. III a
 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy !

Zdjęcia: Administrator – Marcin Boć

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas Jasełek Szkolnych.

Komisja konkursowa w składzie: nauczyciele – Mariola Grochowska, Ewa Szczęsna, Agnieszka Ronkiewicz, Urszula Zaborowska, Halina Adamonis,  pedagog – Małgorzata Chutkowska, sekretarz szkoły – Aneta Schramke i uczennica I LO – Paulina Kręciewska.

Najładniejsze kartki zostaną zaprezentowane podczas Kiermaszu Szkolnego dnia
21 grudnia 2016 (środa) od godz. 16:40.

Organizator konkursu:
mgr Anna Łukasik

Do you know what “Dingo fence” is?


           Dingo Fence lub Dog Fence – najdłuższe na świecie nieprzerwane ogrodzenie zbudowane w Australii w latach 1880−1885 w celu ochrony przed psem dingo stosunkowo żyznych południowo-wschodnich terenów kontynentu, służących do wypasu owiec.

Takie i inne ciekawe informacje przekazała swoim kolegom i koleżankom klasy III b grupa I wybrana do przygotowania lekcji języka angielskiego o Australii. Aleksander, Robert, Oliwia i Krystian bardzo kreatywnie podeszli do zadania (co z resztą możecie podziwiać na zdjęciach smiley ). Grupa wysoko podniosła poprzeczkę. Czekamy na lekcje o innych krajach anglojęzycznych przygotowane przez pozostałe grupy.

Agnieszka Rzepka

Warsztaty w British Council

britishcouncil

           British Council jest organizacją brytyjską o międzynarodowym zasięgu działania, której celem jest propagowanie edukacji i wymiany kulturowej.

Dnia 26.10.2016 grupa 15 uczniów naszej szkoły udała się do Warszawy aby wziąć udział w warsztatach językowo – kulturowych Brit Up. Podczas pierwszej części spotkania młodzież przystąpiła do komputerowego testu Aptis for Teens, zapewniającego szybką i wiarygodną ocenę umiejętności językowych.
Po poczęstunku przygotowanym przez organizatorów odbyły się półtoragodzinne zajęcia z native speakerem w języku angielskim, których tematem był William Szekspir oraz Romeo i Julia.

        Warsztaty były dla uczniów cennym doświadczeniem, ponieważ mieli aktywny kontakt z żywym językiem angielskim, przełamali blokadę w używaniu tego języka poza szkołą oraz nabyli nową i ciekawą wiedzę. Ponadto otrzymali niezależny i wiarygodny raport British Council, określający ich obecny poziom językowy.

Opiekun podczas warsztatów językowych
Agnieszka Rzepka