Zasady zachowania

  • Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć  ręce.
  • W miejscu wydawania posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
  • W stołówce obowiązuje cisza.
  • Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają posiłków, w tym rodzicom uczniów.
  • Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu
  • Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania się w  stosunku do personelu kuchni i innych osób spożywających posiłki.
  • Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
  • W przypadku nie respektowania wyżej wymienionych zasad zachowania osoba korzystająca ze stołówki szkolnej będzie miała wpis do zeszytu założonego w tym celu. Informacje o zachowaniu będą przekazywanie dla wychowawcy.

Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy osób  korzystających z obiadów.

Możliwość komentowania została wyłączona.