Rada Rodziców


w roku szkolnym 2023/2024

 

Sabina Pieńkosprzewodnicząca

Magdalena Zawadzkasekretarz

Hubert Małżskarbnik
 


Szanowni Państwo,

Rada Rodziców działając w oparciu o Regulamin RR opublikowany na stronie gromadzi fundusze wspierając działania edukacyjno-wychowawcze naszej szkoły.

 Zebrane pieniądze są przeznaczane na:

  • nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie
  • zakup pomocy dydaktycznych, czasopism i książek do biblioteki
  • dofinansowanie uczniów w trudnej sytuacji materialnej do wycieczek szkolnych i balu
  • realizowanie projektów uczniów poprzez Samorząd Szkolny i Wolontariat
  • zakup kwiatów z okazji różnych okoliczności

Każda wpłacona kwota będzie mile widziana

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !

Składkę na RR można wpłacać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub na indywidualne konto Rady Rodziców.

Nr konta 05 9364 0000 3001 0020 2749 0001

 

Składka w roku szkolnym 2023/2024 – 30,00 zł od dziecka

Koniecznie z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.