Harmonogram Rad Pedagogicznych

 

  • 08.2023 r. – rada rozpoczynająca rok szkolny 2023/2024
  • 09.2023 r. – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, Szkoła Promująca Zdrowie
  • 09.2023 r. – uchwalenie, opiniowanie dokumentów szkolnych, nagród dyrektora, burmistrza, analiza E8 2023, organizacja dnia KEN
  • 11.2023 r. – zatwierdzenie dostosowań uczniów klasy VIII przed E8
  • 01.2024 r. – rada klasyfikacyjna I półrocze
  • 02.2024 r. – podsumowanie I półrocza
  • 04.2024 r. – szkolenie do egzaminu ósmoklasisty, opinia w/s projektu arkusza organizacyjnego szkoły na 2024/2025
  • 06.2024 r. – rada klasyfikacyjna II półrocze
  • 06.2024 r. – rada podsumowująca rok szkolny 2023/2024

 

Możliwość komentowania została wyłączona.