Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,

         Uprzejmie informujemy, że w związku z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Zatem w roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Samorządowych nie będzie pośredniczyć w zawieraniu umów ubezpieczenia uczniów.

        Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i leży w gestii rodziców/opiekunów prawnych.

         Poniżej przedstawiamy linki do ofert wybranych brokerów ubezpieczeniowych z proponowanymi formami zawierania umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.