Regulamin

  1. Zakupione obiady spożywa się na terenie stołówki. Nie wydaje się obiadów na wynos do domu.
  2. Obiady są wydawane w godzinach 11.25 do 12.30
  3. Wpłaty za obiady należy dokonywać na konto bankowe:

  Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem Nidzie

Nr konta: 87 9364 0000 2001 0000 2206 0033

tytułem: opłata za obiady/ miesiąc/ imię i nazwisko ucznia

  1. Wpłaty za obiady  należy uiszczać  z góry w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
  2. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie uczeń lub pracownik zostanie wykreślony z listy żywionych.
  3. W przypadku nieobecności (choroby dziecka) można odwołać korzystanie z posiłków najpóźniej w dniu rezygnacji z obiadu do godz. 8.00
  4. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie w budynku Szkoły Podstawowej- tel. 87 4231002
  5. Zwrot kosztów za opłacone a niewykorzystane obiady możliwy jest wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu, zgodnie w/w zasadami.

Możliwość komentowania została wyłączona.