Zanim będzie za późno


        W ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego realizowany jest program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Zanim będzie za późno”, adresowany do rodziców uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem programu jest zwiększenie świadomości rodziców i pogłębienie ich wiedzy na temat ryzyka zażywania narkotyków przez młodzież i uzależnienia się od substancji psychoaktywnych. Do uczestnictwa w  programie włączyła się także nasza szkoła.

        Program „Zanim będzie za późno” skierowany jest  do rodziców uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym założeniem programu jest dotarcie do jak największej liczby rodziców oraz zachęcenie ich do współpracy tak, aby  razem móc działać na rzecz młodzieży zagrożonej rozprzestrzeniającym się szybko zjawiskiem narkomanii. Wspólne spotkania i rozmowy zapewne pozwolą rodzicom zdobyć wiedzę, która pozwoli im rozpoznawać symptomy zażywania narkotyków lub dopalaczy, wskaże sposób postępowania z dzieckiem w przypadku wystąpienia problemu oraz podniesie świadomość prawną związaną z narkomanią.

          Dn. 09 marca 2016r.  spotkanie edukacyjno – profilaktyczne dla rodziców naszych uczniów przeprowadziły  panie, przedstawicielki: Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piszu. Rodzice mogli się min. dowiedzieć jak pomóc dziecku na samym początku wystąpienia problemu, zanim będzie za późno.

Małgorzata Chutkowska – pedagog szkolny

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.