Rozmawiali o dyskryminacji ekonomicznej

               W piątek 15 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty skierowane do młodzieży w wieku 13-16 lat z zakresu dyskryminacji ekonomicznej. Ich organizatorem było Stowarzyszenie Kobieta na PLUS z Rucianego-Nidy.

               Celem warsztatów jest wzrost wiedzy z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji z powodów ekonomicznych. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Warmińsko-Mazurska Akademia Antydyskryminacyjna” realizowanego w programie „Obywatele dla demokracji” współfinansowanego ze środków EOG przez Fundację "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" w Olsztynie.
Warsztaty "Dyskryminacja ekonomiczna" poprowadziły: Pani Barbara Elżbieta Wyłudek – Prezeska Stowarzyszenia Kobieta na PLUS i Pani Bogusława Adamczewska – gminna konsultantka d/s przeciwdziałania przemocy. Ćwiczenie przeprowadzone w ramach warsztatów uświadomiło młodzieży, iż sytuacja finansowa ma duży wpływ na ich życie i że przemoc ekonomiczna występuje. W związku z tym, należy podejmować działania, aby przeciwdziałać temu zjawisku.

Źródło: Tekst oraz zdjęcie pochodzi ze strony Ruciane-Nida.wm.pl oraz  StowarzyszenieKobietanaPLUS

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.