Przedwojenna strzelnica sportowa

 

Dzisiaj prezentujemy starą przedwojenną strzelnicę sportową.

Miejsce: za Stadionem Leśnym w Rucianem-Nidzie

Kto znalazł: Arkadiusz Doniec z klasą Ic

Data: październik 2014r.

Opis: Do dzisiejszego dnia widać kształt strzelnicy. Widoczne są wały boczne i wał główny zwany kulołapem.

Widać, że przy przeprowadzeniu pewnych prac gospodarczych jest możliwe uruchomienie tej strzelnicy. Mogłaby ona służyć w miesiącach letnich do ćwiczenia się w strzelaniu sportowym

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.