Międzynarodowy Dzień Wolontariatu


           Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (ang. International Volunteer Day, IVD), również Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny – święto obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku. Obchody koordynowane są przez Wolontariuszy ONZ (ang. United Nations Volunteers, UNV). Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju.Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzeganiapraw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego.

Znalezione obrazy dla zapytania wolontariat

Wszystkim wolontariuszom działającym w Szkolnym Kole Wolontariatu przy Zespole Szkół Samorządowych życzę radości z pomagania, ubogacających doświadczeń oraz energii do dalszego działania.

                                                                                                                               Opiekun SKW Agnieszka Rzepka

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.