Dla bezpieczeństwa

W maju, zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty w Olsztynie, odbyła się w naszej szkole  rada pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

Zostały zorganizowane spotkania z rodzicami, podczas których zostały przedstawione:

  1. procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej szkoły,
  2. osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej,
  3. sposoby anonimowej informacji – umiejscowienie skrzynki zaufania,
  4. adres skrzynki zaufania w formie elektronicznej.

Na zajęciach edukacyjnych i godzinach wychowawczych, we wszystkich klasach I – VIII,  nauczyciele przeprowadzili rozmowy na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka. Młodsi uczniowie poznawali znaki ewakuacyjne w szkole, ćwiczyli ewakuację.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.