Egzamin maturalny

O egzaminie maturalnym od roku 2015

Podstawa programowa (patrz: etap IV edukacyjny) z komentarzami

Procedury i harmonogram

Deklaracje, oświadczenia i wnioski

  • Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015 – załącznik 1a_N Deklaracja NF Standard
  • Deklaracja dla absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów – załącznik 1d_S Deklaracja SF Standard
  • Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym "nowa" formuła – załącznik 7a_N, "stara" formuła – załącznik 7b_S
  • Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej – załącznik 25a
  • Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów – załącznik 26a. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny – załącznik 26b.

Arkusze maturalne w "nowej" i "starej" formule

Informatory

Dodatkowe materiały dla maturzystów i nauczycieli 

Tablice maturalne

Więcej informacji …

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej.
  2. Egzamin maturalny od roku 2015 – Centralna Komisja Egzaminacyjna
  3. Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów na egzaminach
  4. Zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej
  5. Zbiór załączników 2017/2018

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2018r. g.12:21 

 

 

Komentarze są wyłączone.