Próbne arkusze ósmoklasisty 2018

PRÓBNE ARKUSZE EGZAMINACYJNE – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – GRUDZIEŃ 2018

Ostatnia aktualizacja: 21 grudzień 2018r. g.10:10

Język polski – 18.12.2018 r.

OPOP-100-1812 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się + zasady oceniania

Matematyka – 19.12.2018 r.

OMAP-100-1812 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się + zasady oceniania

Język obcy nowożytny – 20.12.2018 r.

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

OJAP-100-1812 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania

Źródło: Centralna Komisja Edukacyjne

Akcja “Biała Wstążka”


Akcja „Biała Wstążka”-
NIE POZWÓL NA PRZEMOC

W tym roku szkolnym młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej już po raz drugi wzięli udział w Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka” odbywającej się w ramach 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet i w  rodzinie, pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy.

W ramach szkolnej Akcji „Biała Wstążka”- Nie pozwól na przemoc – przeprowadzono w klasach: VIII, III gimnazjum oraz I i II Liceum Ogólnokształcącego pogadanki na temat przemocy, solidarności wobec kobiet i rodzin doświadczających przemocy oraz znaczenia i celowości kampanii w Polsce i na świecie, a także szkolnego Marszu  „Białej Wstążki. Dopełnieniem była gazetka informacyjno-edukacyjna  wyeksponowana dla całej społeczności szkolnej.

 

7 grudnia 2018 r. uczniowie klas VIII SP, III A, III B gimnazjum, I i II Liceum Ogólnokształcącego wraz z nauczycielami wzięli udział w zorganizowanym przez naszą szkołę Marszu „Białej Wstążki”. Młodzież  wyszła na ulice naszego miasta ze znaczącym hasłem: NIE POZWÓL NA PRZEMOC.

Podczas przemarszu uczniowie  przypinali mężczyznom białe wstążki, kobietom wręczali białe balony i ulotki informacyjne.

Dzieciaczki miały też frajdę, bo białe baloniki były wręczane również dla nich.

Akcję „Białej Wstążki” zorganizowano w ramach ścisłej i systematycznej  współpracy szkoły z Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Ruciane-Nida.

 

Dziękujemy Wam, droga MŁODZIEŻY
za
wspaniałą postawę  i super zachowanie!.

  

Dziękujemy również za pomoc i  wsparcie:

– Zespołowi Interdyscyplinarnemu Gminy Ruciane-Nida, pod przewodnictwem p. Mariusza Gbura;

– przedstawicielom policji (aktywnie działającym członkom Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Ruciane-Nida) p. Jakubowi Lewandowskiemu p. Sebastianowi Ferdyn, którzy towarzyszyli nam w Marszu „Białej Wstążki”;

p. Barbarze Wyłudek – Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Kobieta na PLUS- za ulotki;

– Dyrekcji Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej: p. Joannie Koćwin oraz  p. Barbarze Kubat.

 

Małgorzata Chutkowska –
pedagog szkolny –  koordynator szkolnej akcji

Urszula Zaborowska
super pomoc nauczycielsko-koleżeńska

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

WPŁYW CZYTANIA
NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Zaś kluczem do wiedzy jest wciąż czytanie. Wiele osób nie czyta, choć to potrafi. Dlaczego? Nawyk i potrzeba czytania muszą powstać w dzieciństwie. Dzięki temu dzieci rozwijają wyobraźnię, wzbogacają swoje słownictwo i styl wypowiedzi. Są to prawdy ogólnie znane
i często powtarzane.

Współczesny świat jest dla dzieci często trudny i niezbyt przychylny. Pośpiech i stres, brak czasu dla dziecka, ignorowanie ich potrzeb psychicznych, nadmiar mediów elektronicznych powodują, że coraz więcej dzieci i młodzieży ma problemy emocjonalne i coraz gorzej posługuje się językiem. Dziecko, które nie do końca świadomie posługuje się językiem i posiada niewielki zasób słów, nie jest w stanie samo czytać, gdyż jest to dla niego trudne i zbyt nudne. Zwłaszcza w dobie atrakcyjnej i niewymagającej wysiłku nachalnej telewizji i Internetu.

Język jest przy tym narzędziem służącym myśleniu, również matematycznemu. A słabo czytające dzieci coraz mniej chętnie czytają i mają niższe wyniki w nauce.

Biegłość w czytaniu czyni dziecko zdolnym do dalszego kształcenia. Dzieci mają kłopoty z nauką, gdyż nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Stąd też wielkim zadaniem rodziców jest wytworzenie silnej motywacji do czytania od najmłodszych lat, sprawienie, aby czytanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała różnorodne pragnienia i potrzeby dziecka – emocjonalne
i intelektualne. Istnieje wiele przyczyn tego, że dzieci nie chcą tego sięgać po książkę. Powodem jest brak nawyku czytania.

DLACZEGO
TRZEBA CZYTAĆ DZIECIOM?

Wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem
i doskonałą metodą wychowawczą.

Czytanie pomaga zrozumieć innych ludzi

Czytanie książek pomaga w zrozumieniu innych ludzi, ich problemów, rozterek i motywów działania. Otwiera oczy na świat i drugiego człowieka. Literatura wywiera ogromny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka:

 – oddziałując na uczucia

 – wprowadza w świat fantazji

 – wyrabia codzienne nawyki.

Czytanie to świetny sposób na rozmowę z innymi.

Czytanie książek daje nam możliwość rozmawiania z innymi i wymiany poglądów na temat przeczytanych książek.

Sięgamy po książki, jeśli widzimy, że ktoś inny to robi.

Książka rozwija wyobraźnię
i uczy koncentracji

W dzisiejszym świecie ludzie żyją w ciągłym pośpiechu, warto znaleźć czas na czytanie, aby się wyciszyć i zrobić coś dla siebie. Czytanie rozwija, uczy koncentracji i pobudza naszą fantazję. Czytanie doskonali pamięć i koncentrację. Aby w pełni „wejść” w książkowy świat i zrozumieć co czytamy – musimy skupić się na tekście i skoncentrować, odłączyć od świata zewnętrznego. Czytając pobudzamy wyobraźnię, zdobywamy nową wiedzę i łączymy ją z tym, co już wiemy. Dzięki temu nasz mózg pracuje i doskonali swoje działanie, co z kolei wpływa na naszą pamięć – badania pokazują, że czytelnicy mają dużo lepszą niż, np. miłośnicy seriali.

ROLA RODZINY W ROZBUDZANIU
POTRZEB CZYTELNICZYCH

– Potrzeba kontaktów z książką nie powstaje u dziecka samorzutnie. Dziecko nie odczuje jej braku, jeśli w ogóle nie będzie się z nią stykać.

– O rozwoju i rozbudzaniu dziecka umysłu w znacznym stopniu decydują najwcześniejsze lata życia, czyli ten okres, w którym pozostaje on pod bezpośrednim wpływem rodziny.

– Jeśli chcemy, aby nasze dziecko czytało, musimy poświęcić mu więcej czasu i codziennie opowiadać mu baśnie, czytać bajki, opowiadania, wiersze. Dziecko musi widzieć rodziców czytających.

– Czytanie książek małym dzieciom to doskonała metoda wychowawcza. Główna rola przypada rodzicom poprzez czytelniczą inicjację w domu oraz narzucenie zasady selekcji odbioru programów telewizyjnych.

– Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka.

Czytanie –
– oto najlepszy sposób uczenia się
.

                                                                         Aleksander Puszkin

 

 

Oto siedem najważniejszych zalet czytania wpływających na rozwój osobowości dzieci:

 1. Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu. Zanim małe dziecko nauczy się mówić – najpierw uczy się rozumieć mowę, czyli tworzy tzw. słownik bierny. Ta prawidłowość jest związana z kolejnością dojrzewania poszczególnych ośrodków w mózgu odpowiedzialnych za rozumienie oraz artykułowanie mowy. Nauka mowy rozpoczyna się więc tak naprawdę od momentu kiedy niemowlę zaczyna być otaczane mową.
 2. Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych. Wzory zachowań bohaterów bajkowych są przyjmowane przez najmłodszych bezkrytyczne – często możemy zaobserwować, że maluch odtwarza zachowanie ulubionej postaci bajkowej. Utożsamia się z postacią głównego bohatera; towarzyszy mu w wędrówce, razem z nim przeżywa radość, strach, smutek czy ból. Nawiązuje przyjaźnie, stawia czoła wrogom, odpoczywa, bawi się. Dzieci szybko uczą się poprzez przykład – naśladując. Dzięki tej identyfikacji zapoznaje się z całą gamą emocji, uczuć i postaw. Uczy się zachowań społecznie akceptowanych oraz tych, które są potępiane.
 3. Czytanie stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć. Książki ubogacają tak bierny (rozumienie) jaki czynny (mowa) słownik dziecka, poszerzając wiedzę o świecie i pomagając w ten sposób odnosić sukcesy w przedszkolu i w szkole. Czytanie pomaga także w przezwyciężaniu dysleksji. Dzieci zapoznając się z bogactwem języka literackiego nabywają umiejętność poprawnego wysławiania się, mobilizuje do tworzenia własnych opowiadań i wierszy.
 4. Czytanie kształtuje wrażliwość moralną dziecka. Dzieci, którym rodzice regularnie czytają szybciej się rozwijają, łatwiej przyswajają wiedzę o świecie i ludziach, a także czują się bezpieczne i kochane. Świadczy o tym min. jego żywa reakcja kiedy słuchając opowiadania śmieje się, płacze, a czasem nieruchomieje w momentach napięcia.
 5. Książki kształtują pozytywny obraz siebie. Dziecko, czytając wraz z rodzicem, może pochwalić się swoją wiedzą. Chętniej będzie uczyło się i poznawało nowe pojęcia – ma to wpływ na ogólny rozwój społeczny dziecka. Książka zaspokaja potrzebę informacji i wzbogaca zasób wiadomości, zaś ilustracje w książkach ułatwiają tworzenie wyobrażeń o miejscach odległych i niedostępnych w codziennym życiu.
 6. Czytanie odpowiada również za budowanie szczególnego rodzaju więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dziećmi. Wspólne czytanie jest szczególną formą spędzania czasu z dzieckiem. To przynosi zarówno „korzyści natychmiastowe” ,jak i procentuje na przyszłość. Dzięki czytaniu cała rodzina może wspólnie spędzać czas, a przeczytane treści mogą stanowić pretekst do wspólnych rozmów.
 7. Wspólne głośne czytanie z dzieckiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania. Literatura daje wsparcie w zmaganiu z różnymi problemami. Ukazuje różnorodne wzorce myślenia. Ogromną rolę odgrywają tutaj bajki terapeutyczne. Jest to literatura powszechnie znana i dostępna. Według Marii Molickiej znanej bajkoterapeutki, jest ona ważną metodą wspierania i oddziaływania terapeutycznego we wczesnych okresach rozwoju dziecka. Może pomóc w efektywnym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi takimi jak: frustracje, lęki, niska samoocena, uzależnienia. Taka literatura kompensuje niezaspokojone potrzeby oraz wpływa na kształtowanie się poczucia własnej wartości. Ale w głośnym czytaniu chodzi tak naprawdę o to, aby poświęcić dziecku swój czas, uwagę, a przy tym miłość.

Codzienne czytanie dziecku:

 • Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;
 • Rozwija język, pamięć i wyobraźnię;
 • Uczy myślenia, poprawia koncentrację;
 • Wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka;
 • Poszerza wiedzę ogólną;
 • Ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole;
 • Uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
 • Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów;
 • Chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury;
 • Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

Stypendia artystyczne

19 listopada 2018 r. w Domu Kultury, zostały rozdane stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruciane-Nida sapere aude, dla uczniów wyróżniających się w dziedzinie sportu i twórczości artystycznej w roku szkolnym 2018/2019.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Lista nagrodzonych uczniów:

 1. Ewelina Bałdyga
 2. Aleksandra Banach
 3. Mikołaj Bogdaszewski
 4. Lena Dąbrowska
 5. Dominika Grala
 6. Natalia Ignaczuk
 7. Tomasz Jaworski
 8. Wiktoria Kapuścińska
 9. Denis Kulesza
 10. Zuzanna Łukasik
 11. Katarzyna Pawelczyk
 12. Weronika Pupek
 13. Maria Płocharczyk
 14. Karolina Sokołowska
 15. Anna Subda
 16. Patrycja Turska
 17. Alicja Witkiewicz

Andrzejki w naszej szkole

Jak co roku pod koniec listopada uroczyście świętujemy Andrzejki. Jest to wyjątkowe święto, które zgodnie z naszą polską tradycją obchodzi się w noc z 29 na 30 listopada. Kiedyś andrzejki były ostatnią okazją do zabawy przed rozpoczynającym się okresem Adwentu, w którym powstrzymywano się tradycyjnie od zabaw oraz wieczorem wróżb.

Nasi uczniowie świętowali Andrzejki 29 listopada. Jak co roku, dyskoteka andrzejkowa była na sali gimnastycznej, która na tę okazje została pięknie przystrojona. Każda klasa miała również w swojej sali słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Młodsi uczniowie, klasy I – III bawiły się przed południem. Gry i zabawy andrzejkowe organizowali i prowadzili dla nich starsi koledzy z Samorządu Uczniowskiego. Za tę imprezę należy się im wielka pochwała. Klasy IV – VIII bawiły się po południu. W niektórych klasach, jak przystało na prawdziwe Andrzejki, odbywały się również wróżby.

Impreza należała do udanych. Wszyscy dobrze się bawili.

M. Kowalewska


gallery

Dzień Misia w naszej szkole

25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. W naszej szkole tradycja obchodzenia tego święta panuje już od lat 16. W tym roku święto Misia przypadło na niedzielę, więc nasze dzieci z klas I – III obchodziły ten dzień w piątek 23ego.

Dzień Misia w naszej szkole to bardzo radosne i wesołe święto, przygotowane jak co roku, przez panią z biblioteki, panie z klas I – III oraz najmłodsze dzieci. W tym roku świętowaliśmy w sali gimnastycznej. Dzieci odgadywały zagadki „Z Misiowej Szufladki”, układały puzzle i kompletowały zdania z rozsypanki sylabowej. Popisywały się znajomością lektur i bajek, recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Na zakończenie kolorowały obrazki przedstawiające misie.

Gościem honorowym na naszej tegorocznej uroczystości była pani dyrektor Joanna Koćwin. Wspólnie z nami świętowały również ulubione pluszowe misia, które przyniosły z domu dzieci, bo przecież nie od dziś wiadomo, że ….CZY TO JUTRO, CZY TO DZIŚ WSZYSTKIM JEST POTRZEBNY MIŚ.

M. Kowalewska

 

Konkursy

ZWYCIĘZCY SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Jaki znak Twój?- nasz symbol narodowy”

Z okazji uczczenia 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, dla uczniów klas I – III został zorganizowany konkurs plastyczny „Jaki znak Twój – nasz symbol narodowy”.

Najpiękniejsze prace wykonali:

I miejsce:

 • Julia Siemińska – Osemene kl.III
 • Kacper Kowalczyk kl. III
 • Oliwia Siemińska – Osemene kl. III
 • Mikołaj Małż kl. III

II miejsce:

 • Bartosz Kamiński kl. I 
 • Sebastian Szmigiel kl. III

III miejsce:

 • Filip Szmigiel kl. I 
 • Tomasz Ropiak kl. III
 • Weronika Grala kl. III
 • Maria Gleba kl. II 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy na uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości. Ich prace stanowiły piękny element dekoracyjny uroczystości.

Opiekę nad konkursem sprawowały panie: Beata Zach i Anna Łukasi


ZWYCIĘZCY KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PLAKAT KLASOWY Z OKAZJI
100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Konkurs plastyczny na plakat z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę skierowany był do wszystkich klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Jego celem było uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.

Do konkursu przystąpiły wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum oraz klasa II LO. Prace wykonywali uczniowie na godzinach wychowawczych pod opieką wychowawców klas.

Komisja konkursowa miała wielki problem przy ocenie prac, ponieważ reprezentowały one bardzo wysoki poziom pod względem pomysłowości i zastosowanych technik (dowolnych).

Zwycięzcami konkursu zostały następujące klasy:

W kategorii klas I – III przyznano tylko I miejsce ex aequo:

 • klasa I, klasa II i klasa III.

W kategorii klas IV – VIII SP i gimnazjum: I miejsce ex aequo:

 • IV a, IV b, V a i III a

gimnazjum II miejsce ex aequo:

 • V b, VI, VII, VIII, III b gimnazjum

Klasa II LO dostarczyła ładną ciekawą pracę plastyczną, ale po terminie.

Zwycięskie prace stanowiły piękną dekorację szkolnej uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości.

Przedstawiciele klas odebrali z rąk pani dyrektor szkoły zwycięskie dyplomy, redagowane przez uczniów klas III gimnazjum na zajęciach artystycznych i opracowane komputerowo pod opieką pana Pawła Grzyba na zajęciach informatycznych.

Opiekę nad konkursem sprawowały panie: Anna Łukasik i Beata Zach.  


ZWYCIĘZCY MIĘDZYKLASOWEGO
KONKURSU NA POSTAWĘ PATRIOTYCZNĄ

Wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum, pod opieką wychowawców przystąpiły aktywnie i twórczo do realizacji zadań związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę:

– klasowe kotyliony

– klasowe serca (białe i czerwone)

– strój galowy

– plakat klasowy

– postawa patriotyczna na lekcji, przerwach i akademii

Dyrekcja szkoły – pani dyrektor Joanna Koćwin i pani dyrektor Barbara Kubat, po wnikliwej obserwacji , przyznała wszystkim klasom szkoły podstawowej i gimnazjum dyplomy za wzorową postawę patriotyczną.

Przedstawiciele klas odebrali zwycięskie dyplomy redagowane przez uczniów klas III gimnazjum na zajęciach artystycznych i opracowane komputerowo pod opieką pana Pawła Grzyba na zajęciach informatycznych.

Zachowaniu patriotycznemu sprzyjały dekoracje w dwóch budynkach, z wykorzystaniem serduszek wykonanych przez klasy oraz innych elementów dekoracyjnych uczniów z kółka artystycznego. Nad dekoracjami czuwały panie: Anna Łukasik, Beata Zach i Mariola Grochowska.


Wszystkim klasom i wychowawcom dziękujemy i gratulujemy.

Szkolne obchody 82 rocznicy urodzin patronki szkoły Agnieszki Osieckiej

 

Dzisiaj, tj. 9 października 2018 r. w naszej szkole uczciliśmy 82. rocznicę urodzin patronki szkoły Agnieszki Osieckiej. W obu budynkach pojawiły się gazetki i plakaty okolicznościowe. Na przerwach słychać było piosenki autorstwa patronki.

Największą atrakcją dla uczniów było oglądanie prezentacji multimedialnej poświęconej patronce szkoły ( były dwa spotkania: dla uczniów młodszych i starszych). Celem było przybliżenie postaci i twórczości Agnieszki Osieckiej dla uczniów Szkoły Podstawowej. Prezentację doskonale przeprowadziła uczennica klasy III b gimnazjum Marysia Koziatek. Zaskoczyła ona wszystkich (niezaplanowanym) quizem wiedzy, którzy dobrze zdali uczniowie.

Podczas prezentacji uczniowie mogli wysłuchać piosenek autorstwa A. Osieckiej. W znanym repertuarze świetnie zaprezentowały się uczennice z LO (laureatki festiwali): Julia Gnoza z III LO oraz Amelia Jędrzejczyk i Wiktoria Ostrowska z I LO. Uczniów i nauczycieli szczególnie zachwyciła interpretacja Julii piosenki pt. „Sing sing”.

Po prezentacji uczniowie odwiedzili Zielony pokoik Agnieszki Osieckiej. I tam przy piosence „Małgośka” wykonywanych przez Amelię i Wiktorię z zaciekawieniem oglądali m.in. eksponaty, książki, zdjęcia, prace uczniów i słuchali informacji o patronce.

Przy organizacji tego spotkania pracowali nauczyciele: Przemysław Ronkiewicz, Urszula Zaborowska i Dorota Stecka oraz wszyscy wychowawcy klas. Techniczną stroną zajął się pan Marcin Boć.

Organizator: Anna Łukasik

Finał XV Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej

Logo fundacji

Logo fundacji

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku przedstawiło wyniki  I etapu XV Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

W pierwszym teście, który odbył się w placówkach udział wzięło 497 uczniów, 116 osiągnęło pułap 75 % punktów. Po 2 części I etapu, którą było stworzenie Mazurskiego Komiksu otrzymano 84 prace, po ocenie, których wyłoniono uczestników finału.

Do finału przeszło 43 najlepszych uczniów, którzy otrzymali minimum 47 pkt. z testu i pracy indywidualnej (suma punktów). Emilia Pisiak, uczennica VIII klasy, naszej szkoły, otrzymała 49,33 punkty i zajęła 26 miejsce.

Finał XV Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich odbędzie 12 grudnia.

Trzymamy kciuki za Emilkę.