Zapomniane w krajobrazie

           Rozpoczynamy cykl prezentacji zapomnianych obiektów związanych z historią regionalną, a znajdujących się w naszej gminie. Obiekty te lub budowle ziemne często są zniszczone lub zmienione przez czynniki atmosferyczne.

Zachęcamy zatem uczniów do odnajdywania takich obiektów, sporządzenia dokumentacji zdjęciowej, miejsca znajdowania się i krótkiego opisu.

Najciekawsze prezentacje zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły i nagrodzone zostaną ocenami bardzo dobrymi z historii.

 

Organizatorzy: Arkadiusz Doniec, Marcin Boć

          

Możliwość komentowania została wyłączona.