Ogłoszenie-dostawa pelletu

                                                                                  Ruciane-Nida, dn. 28.11.2013 r.

Nasz znak:

GRN/P/1/13

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA

            Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem-Nidzie w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pelletu wraz z jego rozładunkiem do zbiornika magazynowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie” informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta – P.P.H.U. MATEX, Marek Tereszczak, 11-610 Pozezdrze, ul. 1-go Maja 36.

            Oferta ta spełniała wszystkie wymogi Zamawiającego postawione wykonawcom. Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt.

 

 

Ogłoszenie: dostawa pelletu

pellet0001

pellet0002

 

Załączniki do SIWZ

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.