Zbiórka makulatury


1. CEL
Celem konkursu jest propagowanie zachowań ekologicznych i zachęcenie uczniów do działań związanych z segregacją odpadów.

2. ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu zbiórki makulatury jest Szkolny Klub Wolontariatu, mający swoją siedzibę w Gimanzjum w Rucianem-Nidzie.

3. UCZESTNICY KONKURSU
U konkursie bierze udział cała społeczność szkolna. Ma on charakter międzyklasowy.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU (ZBIÓRKI)
Zbiórka już trwa od 02 listopada 2015r. i potrwa do 31 maja 2016r.

5. ZASADY UCZESTNICTWA
Makulatura jest zbierana w sali nr 2. Przyniesiona ilość makulatury jest ważona, a jej ilość zapisywana na konto każdej klasy.
Terminy przyjęć makulatury są wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz na dzwiach sali 25.

6. KRYTERIA OCENY
Kryterium oceny jest ilość zebranych kilogramów makulatury w przeliczeniu na:
a) jednego ucznia
b) klasę

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu. Wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie szkoły.

8. NAGRODY
Klasa o największym stanie zebranej makulatury otrzyma nagrodę w postaci NIEPYTAJEK i nagród rzeczowych.
 

Organizatorzy

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.