Rekrutacja 2017/2018


         W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz 60) informuję, że w myśl artykułu 204 ust. 1 pkt 2 oraz ust.4 : 

      "Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do: […] klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych […]- określa do dnia 15 kwietnia 2017r. właściwy kurator oświaty".

       "Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy  o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej […], z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia."

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi rekrutacji kierowanymi do naszej szkoły informujemy, że podamy wszelkie informacje najprędzej, jak to będzie możliwe.

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2017 g.18.57

Możliwość komentowania została wyłączona.