Plan lekcji

klasa LO I

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

fizyka 4

polski 13

– /wf dz

j. ang 7

matem 26

2

religia 25

niem

– /wf dz

polski 13

niem

3

polski 13

j. ang 7

j. ang 7

matem 26

polski 13

4

g. wych 13

chemia 22

podst prz

podst prz

biol 12

5

hist 14

inf ch/wf dz

niem

WOK 15

hist 14

6

j. ang 7

edu bez 4

polski 13

religia 25

wf ch/inf dz

7

wf ch/ –

matem 26

WOS 6

 

8

wf ch/ –

geogr 14

 

 
klasa II LO

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

polski 15

matem 26

ang ch/wf dz

2

matem 26

polski 15

matem 26

matem 26

ang ch/wf dz

3

ang ch/niem dz

matem 26

ekon w pr

ang ch/niem dz

religia 25

4

g. wych 15

matem 26

wf ch/ang dz

niem ch/ang dz

wf chł/ang dz

5

hist 6

ang ch/niem dz

geogr. 14

geogr. 14

niem ch/ang dz

6

matem 26

niem ch/ang dz

polski15

polski 15

historia 6

7

hist 6

ekon w pr.

geogr. 14

wf ch/wf dz

geogr 14

8

religia 25

 
klasa III LO

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

wf dz/-

2

polski 15

geogr. 14

j. ang 7

j. ang 7

wf dz/-

3

matem 26

polski 15

polski 15

polski15

historia 14

4

g. wych 14

religia 25

polski 15

biologia 12

niem

5

j. ang 7

fizyka 4

matem 26

chemia 22

religia 25

6

niem

matem  26

niem

historia 14

wf chł/-

7

wf chł/ –

j. ang 7

WOS 6

– /wf dz

 

8

wf chł/-

 

 

 

Materiały dla nauczycieli

Reakcja na cyberprzemoc- poradnik dla nauczycieli 

http://www.men.gov.pl/images/pdf/cyberprzemoc.pdf
 

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży ( e-poradnik) 

http://ggwieliszew.szkolnastrona.pl/container/zapobieganie-samobojstwom.pdf
 

Mobbing i bullying w szkolne: charakterystyka i zapobieganie 
 
 
Profilaktyka palenia tytoniu- pakiet edukacyjny 
 
 
Praca z uczniem z Zespołem Aspergera
 

Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariusz – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

Wolontariat – bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.

Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa

  • wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,

  • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu,

  • na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.

  • WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną).

  • WSDZ ma charakter planowych działań i koordynowany jest przez doradcę zawodowego.

Przyjdź do psychologa szkolnego gdy….

Przyjdź do psychologa szkolnego gdy:

1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.

2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami.

3. Masz trudności w nauce.

4. Masz problemy rodzinne.

5. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

6. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

7. Chciałbyś z kimś porozmawiać.

8. Chcesz pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

9. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Jeśli masz trudności, problemy lub po prostu chcesz z kimś porozmawiać, możesz się zwrócić do mnie także poprzez Internet*.

 

*e-porady nie są psychoterapią, ani też nie zastąpią bezpośrednich konsultacji i kontaktu ze specjalistą. Psycholog może odmówić porady za pośrednictwem Internetu, jeżeli uzna, że osobie, która chciałaby skorzystać z e-porady jest potrzebna bezpośrednia pomoc