Informacje dla rodziców

DOJRZEWANIE NASTOLATKÓW – JAK POSTĘPOWAĆ?

 

NASTOLATEK jest istotą skomplikowaną. Nam dorosłym czasem trudno jest zrozumieć jego dziwne zachowania. Wydają się nam one bezzasadne, przesadzone, bezsensowne. 
Należy jednak pamiętać, że przyczyny tych zachowań często mają swoje obiektywne źródła w procesach biochemicznych, które zachodzą w organizmach nastolatków w okresie dojrzewania.. Wynikiem tych przemian są różne stany psychiczne i emocjonalne od pobudzenia przez rozdrażnienie, przygnębienie, smutek, aż po depresje i lęki. Nastroje te pojawiają się i znikają bez wyraźnych powodów.
Jeżeli będziemy brać wszystko, co młodzież mówi i robi całkiem serio, niechybnie uwikłamy się w konflikty i złe emocje. Zaczniemy się na siebie obrażać, a nawet ze sobą walczyć. Zdarza się, że czasami wpadamy w tę pułapkę.

 

czytaj dalej…

Dojrzewanie nastolatków

Apel Twojego Dziecka

Gdy dziecko zaczyna naukę w gimnazjum

DEKALOG DLA RODZICÓW

Agresja wśród dzieci i sposoby jej redukowania

System kar i nagród

Plan lekcji

klasa LO I

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

fizyka 4

polski 13

– /wf dz

j. ang 7

matem 26

2

religia 25

niem

– /wf dz

polski 13

niem

3

polski 13

j. ang 7

j. ang 7

matem 26

polski 13

4

g. wych 13

chemia 22

podst prz

podst prz

biol 12

5

hist 14

inf ch/wf dz

niem

WOK 15

hist 14

6

j. ang 7

edu bez 4

polski 13

religia 25

wf ch/inf dz

7

wf ch/ –

matem 26

WOS 6

 

8

wf ch/ –

geogr 14

 

 
klasa II LO

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

polski 15

matem 26

ang ch/wf dz

2

matem 26

polski 15

matem 26

matem 26

ang ch/wf dz

3

ang ch/niem dz

matem 26

ekon w pr

ang ch/niem dz

religia 25

4

g. wych 15

matem 26

wf ch/ang dz

niem ch/ang dz

wf chł/ang dz

5

hist 6

ang ch/niem dz

geogr. 14

geogr. 14

niem ch/ang dz

6

matem 26

niem ch/ang dz

polski15

polski 15

historia 6

7

hist 6

ekon w pr.

geogr. 14

wf ch/wf dz

geogr 14

8

religia 25

 
klasa III LO

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

wf dz/-

2

polski 15

geogr. 14

j. ang 7

j. ang 7

wf dz/-

3

matem 26

polski 15

polski 15

polski15

historia 14

4

g. wych 14

religia 25

polski 15

biologia 12

niem

5

j. ang 7

fizyka 4

matem 26

chemia 22

religia 25

6

niem

matem  26

niem

historia 14

wf chł/-

7

wf chł/ –

j. ang 7

WOS 6

– /wf dz

 

8

wf chł/-

 

 

 

Materiały dla nauczycieli

Reakcja na cyberprzemoc- poradnik dla nauczycieli 

http://www.men.gov.pl/images/pdf/cyberprzemoc.pdf
 

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży ( e-poradnik) 

http://ggwieliszew.szkolnastrona.pl/container/zapobieganie-samobojstwom.pdf
 

Mobbing i bullying w szkolne: charakterystyka i zapobieganie 
 
 
Profilaktyka palenia tytoniu- pakiet edukacyjny 
 
 
Praca z uczniem z Zespołem Aspergera
 

Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariusz – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

Wolontariat – bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.

Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa

  • wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,

  • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu,

  • na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.

  • WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną).

  • WSDZ ma charakter planowych działań i koordynowany jest przez doradcę zawodowego.

Przyjdź do psychologa szkolnego gdy….

Przyjdź do psychologa szkolnego gdy:

1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.

2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami.

3. Masz trudności w nauce.

4. Masz problemy rodzinne.

5. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

6. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

7. Chciałbyś z kimś porozmawiać.

8. Chcesz pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

9. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Jeśli masz trudności, problemy lub po prostu chcesz z kimś porozmawiać, możesz się zwrócić do mnie także poprzez Internet*.

 

*e-porady nie są psychoterapią, ani też nie zastąpią bezpośrednich konsultacji i kontaktu ze specjalistą. Psycholog może odmówić porady za pośrednictwem Internetu, jeżeli uzna, że osobie, która chciałaby skorzystać z e-porady jest potrzebna bezpośrednia pomoc