Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

              W tym roku szkolnym nasza szkoła pod kierunkiem pani Krystyny Warysiak przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ,,Lekcje z ZUS”.  Jest to  autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który realizowany jest również przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

            Młodzi ludzie niedługo wejdą na rynek pracy. Jest oczywiste, że młodzież, aby mogła podejmować świadome życiowe wybory, powinna mieć niezbędną do tego wiedzę. Także z zakresu ubezpieczeń społecznych.
,,Lekcje z ZUS” mają na celu uświadomienie młodym ludziom m.in. czym są ubezpieczenia społeczne, jaką role odgrywają w naszym życiu, dlaczego składki są ważne z punktu widzenia naszych przyszłych emerytur.
Podczas zajęć podstaw przedsiębiorczości i ekonomi w praktyce  uczniowie uzyskują praktyczne informacje o emeryturach, rentach i innych świadczeniach przysługujących osobom ubezpieczonym oraz wiele wskazówek, m.in., jak zarejestrować własną firmę i z jakimi zobowiązaniami wobec ZUS się to wiąże.

              Końcowym etapem tego projektu było przystąpienie szkoły do konkursu wiedzy ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Dnia 17 listopada 2014r odbył się I etap konkursu. Wzięło w nich udział 17 uczniów naszej szkoły. Do II etapu (wojewódzkiego), który odbędzie się 16 marca 2015r., zakwalifikowało się 3 osoby z klasy II LO: Aleksandra Mackiewicz, Dominika Wałuszko i Damian Paradowski.

Osobom zakwalifikowanym do II etapu gratulujemy i trzymamy kciuki.

 

img015

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.