“Równy Komiks”

       Uczniowie klas licealnych naszej szkoły w styczniu i lutym 2015r. brali udział w projekcie pt. "Równy komiks – ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia”, który jest realizowany ze środków EFS oraz krajowego wkładu publicznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, zaś partnerem – Agencja reklamowa b-en.

         Celem projektu jest upowszechnianie wśród młodzieży szkół średnich idei świadomego niestereotypowego wyboru roli zawodowej i osobistej.Równy Komiks

         Podczas lekcji ekonomi w praktyce i podstaw przedsiębiorczości wykorzystano nadesłane materiały tj. komiks oraz  konspekt zajęć o tematyce równych szans kobiet i mężczyzn w rodzinie i na rynku pracy oraz sposobów godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

         Uczniowie z zaciekawieniem czytali komiks, zastanawiali się nad problemem i wyrażali swoje poglądy na temat równości lub jej braku. Żywa dyskusja wśród młodzieży sprawiła, że niektórzy z nich zmienili swoje dotychczasowe przekonania na temat cech stereotypowo przypisanych kobietom i mężczyznom oraz zajęć, które są dla nich odpowiednie. Dostrzegli oni problem i zaczęli inaczej myśleć na temat równego dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn.

Na lekcji młodzież dowiedziała się między innymi:

– jak przełamywać stereotypy dotyczące ról kobiet i mężczyzn w rodzinie i na rynku pracy
– w  jaki sposób można pogodzić życie zawodowe i rodzinne,
– poznała  korzyści gospodarcze, polityczne i społeczne,  wynikające z równego dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn,
– jakie działania należy podjąć, aby zapewnić równość płci.

Po zajęciach uczniowie zgłaszali swój udział w konkursie dla młodzieży w ramach projektu "Równy komiks – ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia”.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w konkursie.

Krystyna Warysiak

Więcej informacji o projekcie: "Równy komiks – ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia”

Zdjęcia oraz plik PDF pochodzą ze strony www.rownykomiks.pl

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.