Pielgrzymka maturzystów ZSS im. A. Osieckiej do Częstochowy


             Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne synów Bożych. Orędzie na VI Światowe Dni Młodzieży, 15.08.1990 r.

            Tradycją naszej szkoły jest coroczna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. Wzorem lat poprzednich 9 października 2015 r. grupa uczniów z III LO wyruszyła do Częstochowy. Po drodze młodzież zatrzymała się w Warszawie przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki  w przededniu rocznicy jego męczeńskiej śmierci oraz zwiedziła kościół św. Stanisława Kostki, gdzie znajduje się wystawa na temat życia ks. Jerzego. Po przybyciu na miejsce uczniowie zwiedzili Jasną Górę  a następnie udali się na koncert grupy Effata. Kolejnymi punktami programu był Apel Jasnogórski w kaplicy Cudownego Obrazu, Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich oraz Różaniec. Zwieńczeniem  pielgrzymki była Msza Święta celebrowana przez J.E. ks. bp. Romualda Kamińskiego. W homilii biskup nakreślił to, co szczególnie odgrywa ważną rolę w formowaniu wiary, między innymi Słowo Boże i świętowanie niedzieli z uczestniczeniem we Mszy św. Podczas liturgii mszalnej wyeksponowano uroczyste wyznanie wiary. Biskup Romuald Kamiński poprowadził również rozważanie Apelu Jasnogórskiego. Podkreślił rolę rodziny w przekazywaniu i ugruntowywaniu wiary. Prosił Maryję, aby uczyła nas wiary.   

                                                                                                     Agnieszka Rzepka                                               

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.