Obchody 20. rocznicy śmierci Agnieszki Osieckiej


           7 marca 2017 r. uroczyście obchodziliśmy 20. rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej. W tym roku szkolnym (w październiku) obchodziliśmy 80. rocznicę urodzin. Takie okrągłe rocznice wymagają szczególnego uczczenia dlatego zaangażowała się w to prawie cała (oprócz klas licealnych) społeczność szkolna. Organizatorem było kółko artystyczne (opiekun pani Ania Łukasik) współorganizatorem Samorząd Uczniowski (opiekun pani Urszula Zaborowska) i pani Ewa Norowska – Wnuk.

Wszystkie klasy gimnazjalne miały do zrealizowania po trzy zadania:

  • konkurs wiedzy o życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej,
  • wykonanie plakatu związanego z patronką,
  • konkurs piosenki.

Prace oceniała komisja konkursowa, w skład której nie wchodzili wychowawcy klas.

Dwa pierwsze zadania zostały zrealizowane już 1 marca. 

          Prace plastyczne, które w trakcie uroczystości były świetną dekoracją, wykonywali uczniowie pod opieką wychowawców klas. Zostały one, podobnie jak piosenka, ocenione przez komisję w składzie: pani Ewa Norowska – Wnuk, pani Aneta Schramke, pani Halina Adamonis, pani Ewa Szczęsna, pan Przemysław Ronkiewicz.

Pani Anna Łukasik omówiła wyniki prac plastycznych. Ich wysoki poziom  zyskał aprobatę wszystkich odbiorców. Wykonawcy dodatkowo otrzymali oceny celujące i bardzo dobre z zajęć artystycznych.

W końcu przyszedł czas na ostatnie zadanie – konkurs piosenki.

Klasy występowały w kolejności od  1 A do 3 C.

Komisja oceniała je w skali od 0 do 10, biorąc pod uwagę interpretację, poprawność wykonania, ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość klasy (np. scenografia, układ taneczny czy improwizacja ruchowa)

Przedstawicielka klasy Ia – Marta Bastek z piosenką Sing sing wystąpiła w towarzystwie mocno wysportowanych dziewcząt z klasy – Julii Marcinczyk i Katarzyny Olszewskiej – w ciekawym układzie tanecznym.

Marysia Koziatek z klasy Ib zauroczyła nas piękną i mądrą interpretacją piosenki Miasteczko Bełz.

Oczywiście nie obyło się bez piosenki Małgośka najpierw w interpretacji całej klasy IIa, a potem IIb.

Następnie Amelia Jędrzejczyk i Natalia Ignaczuk (klasa IIc) z konferansjerów przeobraziły się w wykonawców MIX 3 piosenek A. Osieckiej. Ekspresyjne i brawurowe wykonanie piosenki w towarzystwie koleżanek z klasy bardzo się podobało.

Klasa IIIa zaprezentowała się z piosenką Niech żyje bal. Tu prym wiodła Magda Anuszkiewicz.

Klasa IIIb nie wystąpiła. Zaś klasa IIIc zaśpiewała piosenkę Sing sing.

               W imieniu komisji konkursowej sprawozdanie złożył pan Przemysław Ronkiewicz. Pochwalił zaangażowanie, interpretację piosenek, wysoki poziom artystyczny i zaprosił wykonawców na III Konkurs Piosenki A. Osieckiej w Piszu, dnia 2 czerwca 2017 r., a wszystkich na V Festiwal „Na Mazurach wszyscy śpiewają Osiecką”.

Dyrektor szkoły wręczył trzem zwycięskim klasom dyplomy, Niepytajki i słodycze ufundowane przez Szkolne Mini Przedsiębiorstwo Grosik, a pozostałym dyplomy.

              Między prezentacją poszczególnych klas mogliśmy wysłuchać wspomnień o Agnieszce Osieckiej jej przyjaciół i znajomych, m. in. Magdy Umer, Daniela Passenta, Michała Kota, Magdy Czapińskiej, Joanny Olczak – Ronikier, Jerzego Markuszewskiego.

Wszystkim klasom i wychowawcom serdecznie dziękujemy za udział, pracę i zaangażowanie oraz współorganizatorom:

  • pani Ewie Norowskiej – Wnuk za aktywny współudział,
  • Samorządowi Uczniowskiemu pod opiekąpani Urszuli Zaborowskiejza doskonałe zrealizowanie wielu zadań,
  • panu Marcinowi Boć za drukowanie dyplomów i zdjęcia podczas uroczystości i zamieszczenie tych informacji na stronie szkoły,
  • Piotrowi Serafinowi z 2 LO za nagłośnienie,
  • pani Anecie Schramke za pomoc techniczną,
  • członkom komisji za obiektywnąpracę.

Mamy nadzieję, że Agnieszce Osieckiej takie obchody się podobały.

Na zakończenie przytoczymy słowa Agnieszki Osieckiej

„Jeszcze zdążę wam zaśpiewać, opowiedzieć,

Jeszcze zdążę posadzić drzewa cudowne, zielone,

Jeszcze zdążę zapomnieć i wspomnieć, znowu wiedzieć,

I znajdę czas na uśmiech, na rozpacz, słowo…

Posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas,

 Żegnam was…Żegnam was…Żegnam was…”

 

Opracowała:
Anna Łukasik

Zdjęcia: Administrator – Marcin Boć

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.