Frekwencja


Ogłaszamy coroczny konkurs na klasę o najlepszej frekwencji w szkole w roku szkolnym 2017/2018.

 
Klasa miesiąca
Klasą miesiąca CZERWIEC 2018 została klasa:

3a gimnazjum

Frekwencja w klasach za poszczególne miesiące w roku szkonym 2017/2018

Semestr ISemestr II

Klasa IX X XI XII I Razem I
II a 81,23% 86,36% 87,26% 78,31% 80,91% 82,81%
II b 87,95% 89,10% 90,74% 86.48% 86,92% 88,24%
III a 87,20% 84,48% 8624% 87.16% 81,92% 85,40%
III b 78,04% 71,47% 62,97% 62.47% 62,73% 67,54%
III c 76,40% 78,64% 78,60% 70.68% 70,26% 74,92%
I LO 71,12% 67,24% 74,32% 62.20% 63,91% 67,76%
II LO 73,33% 73,09% 78,81% 80.37% 52,93% 71,71%
III LO 74,26% 73,84% 74,93% 74.55% 62,03% 71,92%
Szkoła 78,69% 78,03% 79,23% 75.28% 70,20% 75,36%

Klasa II III IV V VI Razem II Roczna
II a 75,34% 78,55% 77,19% 71,91% 59,72% 72,54% 77,68%
II b 80,71% 83,91% 87,21% 81,71% 68,90% 80,49% 84,36%
III a 87,11% 87,69% 85,34% 81,94% 76,48% 83,71% 84,56%
III b 71,01% 68,66% 64,67% 63,61% 58,10% 65,21% 66,37%
III c 71,71% 67,08% 65,95% 71,75% 58,15% 66,93% 70,92%
I LO 70,83% 65,07% 62,68% 63,92% 52,85% 63,07% 65,41%
II LO 69,03% 61,58% 63,24% 74,45% 55,89% 69,03% 69,03%
III LO 71,56% 67,92% 57,30% 65,59% 69,55%
Szkoła 74,66% 72,56% 70,45% 72,76% 64,44% 71,61% 73,49%

Klasa roku szkolnego 2017/2018
Klasą z najlepszą frekwencją w roku szkolnym 2017/2018 została klasa p. Sebastiana Sęk:

Klasa roku szkolnego 2016/2017
Klasą z najlepszą frekwencją w roku szkolnym 2016/2017 została klasa p. Sebastiana Sęk:

Klasa roku szkolnego 2015/2016
Klasą z najlepszą frekwencją w roku szkolnym 2015/2016 została klasa p. Łukasza Małż:

Regulamin konkursu w skrócie

  • W konkursie uczestniczą wszystkie klasy ZSS im. Agnieszki Osieckiej
  • Konkurs trwa od 1 września 2016 do czerwca 2017 r.
  • Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki na podstawie dziennika elektronicznego Librus SYNERGIA
  • Informacje o wynikach dostępne są na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły

Ostatnia aktualizacja: 03 lipca 2018 g.12.36

Aktualizacja danych:
  Administrator – mgr Marcin Boć

Komentarze są wyłączone.