Frekwencja


Ogłaszamy coroczny konkurs na klasę o najlepszej frekwencji w szkole w roku szkolnym 2017/2018.

 
Klasa miesiąca
Klasą miesiąca CZERWIEC 2018 została klasa:

3a gimnazjum

Frekwencja w klasach za poszczególne miesiące w roku szkonym 2017/2018
Semestr ISemestr II
KlasaIXXXIXIIIRazem I
II a81,23%86,36%87,26%78,31%80,91%82,81%
II b87,95%89,10%90,74%86.48%86,92%88,24%
III a87,20%84,48%8624%87.16%81,92%85,40%
III b78,04%71,47%62,97%62.47%62,73%67,54%
III c76,40%78,64%78,60%70.68%70,26%74,92%
I LO71,12%67,24%74,32%62.20%63,91%67,76%
II LO73,33%73,09%78,81%80.37%52,93%71,71%
III LO74,26%73,84%74,93%74.55%62,03%71,92%
Szkoła78,69%78,03%79,23%75.28%70,20%75,36%
KlasaIIIIIIVVVIRazem IIRoczna
II a75,34%78,55%77,19%71,91%59,72%72,54%77,68%
II b80,71%83,91%87,21%81,71%68,90%80,49%84,36%
III a87,11%87,69%85,34%81,94%76,48%83,71%84,56%
III b71,01%68,66%64,67%63,61%58,10%65,21%66,37%
III c71,71%67,08%65,95%71,75%58,15%66,93%70,92%
I LO70,83%65,07%62,68%63,92%52,85%63,07%65,41%
II LO69,03%61,58%63,24%74,45%55,89%69,03%69,03%
III LO71,56%67,92%57,30%65,59%69,55%
Szkoła74,66%72,56%70,45%72,76%64,44%71,61%73,49%
Klasa roku szkolnego 2017/2018
Klasą z najlepszą frekwencją w roku szkolnym 2017/2018 została klasa p. Sebastiana Sęk:

Klasa roku szkolnego 2016/2017
Klasą z najlepszą frekwencją w roku szkolnym 2016/2017 została klasa p. Sebastiana Sęk:

Klasa roku szkolnego 2015/2016
Klasą z najlepszą frekwencją w roku szkolnym 2015/2016 została klasa p. Łukasza Małż:

Regulamin konkursu w skrócie
  • W konkursie uczestniczą wszystkie klasy ZSS im. Agnieszki Osieckiej
  • Konkurs trwa od 1 września 2016 do czerwca 2017 r.
  • Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki na podstawie dziennika elektronicznego Librus SYNERGIA
  • Informacje o wynikach dostępne są na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły
Ostatnia aktualizacja: 03 lipca 2018 g.12.36

Aktualizacja danych:
  Administrator – mgr Marcin Boć

Możliwość komentowania została wyłączona.