Wykaz podręcznikówna rok szkolny 2018/2019

Programy nauczania i podręczniki szkolne są zgodne z podstawą programową dla danego etapu edukacyjnego oraz dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów. Zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 10 czerwca 2013 r.

 

 

 Podstawa prawna:

Możliwość komentowania została wyłączona.