Zakończenie roku w klasie maturalnej

Znalezione obrazy dla zapytania zakończenie roku szkolnego gif
          Wiosna, zaczynają kwitnąć kasztany… To znak, że nieuchronnie zbliża się czas matur. Dla trzecioklasistów oznacza to rozstanie z liceum i rozpoczęcie nowego etapu w życiu, ale zanim to nastąpi czeka ich sporo pracy i stresu związanego ze zdawaniem egzaminów maturalnych.

        W piątek 28 kwietnia o godzinie 10.00 odbyło się oficjalne pożegnanie tegorocznych maturzystów, tradycyjnie już przygotowane przez uczniów klasy II LO.

          W części oficjalnej uroczystości uczniowie kl. II pożegnali swoich starszych kolegów, dziękując im za wspólnie spędzone lata, a także życząc spełnienia marzeń i dojścia do zamierzonego celu. W imieniu tegorocznych maturzystów wystąpiła Nicole Tomczuk, dziękując wychowawcy i nauczycielom za trud wychowania, kształcenia i przygotowania do dorosłego życia.

          Pan Dyrektor Mariusz Gbur pogratulował osiągnięć zdobytych w ciągu trzech lat edukacji oraz życzył młodzieży powodzenia na maturze i sukcesów w dorosłym życiu.

Uczniowie, którzy na świadectwie maturalnym uzyskali średnią ocen powyżej 4,0 otrzymali nagrody książkowe:

 • Ewa Klepacka – 4,83
 • Nicole Tomczuk – 4,83
 • Łucja Tułowiecka – 4,78
 • Klaudia Szydlik – 4,33
 • Natalia Reimer – 4,22
 • Klaudia Gnoza – 4,11

Nicole Tomczuk otrzymała również nagrodę za wkład w życie kulturalne i artystyczne szkoły. Nicole Tomczuk i Klaudia Gnoza zostały nagrodzone za trzyletnią pracę w Szkolnym Miniprzedsiębiorstwie, w którym na przemian pełniły funkcję dyrektora lub zastępcy. Podziękowanie za współpracę, pomoc i zaangażowanie w życie szkoły otrzymała mama Klaudii Gnozy, Pani Agata Gnoza.

Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki, życzymy „połamania piór”
i wierzymy, że jeszcze się kiedyś spotkamy.

Wychowawca klasy:
Mariola Grochowska

Zdjęcia: Administrator – Marcin Boć

Obchody 20. rocznicy śmierci Agnieszki Osieckiej


           7 marca 2017 r. uroczyście obchodziliśmy 20. rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej. W tym roku szkolnym (w październiku) obchodziliśmy 80. rocznicę urodzin. Takie okrągłe rocznice wymagają szczególnego uczczenia dlatego zaangażowała się w to prawie cała (oprócz klas licealnych) społeczność szkolna. Organizatorem było kółko artystyczne (opiekun pani Ania Łukasik) współorganizatorem Samorząd Uczniowski (opiekun pani Urszula Zaborowska) i pani Ewa Norowska – Wnuk.

Wszystkie klasy gimnazjalne miały do zrealizowania po trzy zadania:

 • konkurs wiedzy o życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej,
 • wykonanie plakatu związanego z patronką,
 • konkurs piosenki.

Prace oceniała komisja konkursowa, w skład której nie wchodzili wychowawcy klas.

Dwa pierwsze zadania zostały zrealizowane już 1 marca. 

          Prace plastyczne, które w trakcie uroczystości były świetną dekoracją, wykonywali uczniowie pod opieką wychowawców klas. Zostały one, podobnie jak piosenka, ocenione przez komisję w składzie: pani Ewa Norowska – Wnuk, pani Aneta Schramke, pani Halina Adamonis, pani Ewa Szczęsna, pan Przemysław Ronkiewicz.

Pani Anna Łukasik omówiła wyniki prac plastycznych. Ich wysoki poziom  zyskał aprobatę wszystkich odbiorców. Wykonawcy dodatkowo otrzymali oceny celujące i bardzo dobre z zajęć artystycznych.

W końcu przyszedł czas na ostatnie zadanie – konkurs piosenki.

Klasy występowały w kolejności od  1 A do 3 C.

Komisja oceniała je w skali od 0 do 10, biorąc pod uwagę interpretację, poprawność wykonania, ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość klasy (np. scenografia, układ taneczny czy improwizacja ruchowa)

Przedstawicielka klasy Ia – Marta Bastek z piosenką Sing sing wystąpiła w towarzystwie mocno wysportowanych dziewcząt z klasy – Julii Marcinczyk i Katarzyny Olszewskiej – w ciekawym układzie tanecznym.

Marysia Koziatek z klasy Ib zauroczyła nas piękną i mądrą interpretacją piosenki Miasteczko Bełz.

Oczywiście nie obyło się bez piosenki Małgośka najpierw w interpretacji całej klasy IIa, a potem IIb.

Następnie Amelia Jędrzejczyk i Natalia Ignaczuk (klasa IIc) z konferansjerów przeobraziły się w wykonawców MIX 3 piosenek A. Osieckiej. Ekspresyjne i brawurowe wykonanie piosenki w towarzystwie koleżanek z klasy bardzo się podobało.

Klasa IIIa zaprezentowała się z piosenką Niech żyje bal. Tu prym wiodła Magda Anuszkiewicz.

Klasa IIIb nie wystąpiła. Zaś klasa IIIc zaśpiewała piosenkę Sing sing.

               W imieniu komisji konkursowej sprawozdanie złożył pan Przemysław Ronkiewicz. Pochwalił zaangażowanie, interpretację piosenek, wysoki poziom artystyczny i zaprosił wykonawców na III Konkurs Piosenki A. Osieckiej w Piszu, dnia 2 czerwca 2017 r., a wszystkich na V Festiwal „Na Mazurach wszyscy śpiewają Osiecką”.

Dyrektor szkoły wręczył trzem zwycięskim klasom dyplomy, Niepytajki i słodycze ufundowane przez Szkolne Mini Przedsiębiorstwo Grosik, a pozostałym dyplomy.

              Między prezentacją poszczególnych klas mogliśmy wysłuchać wspomnień o Agnieszce Osieckiej jej przyjaciół i znajomych, m. in. Magdy Umer, Daniela Passenta, Michała Kota, Magdy Czapińskiej, Joanny Olczak – Ronikier, Jerzego Markuszewskiego.

Wszystkim klasom i wychowawcom serdecznie dziękujemy za udział, pracę i zaangażowanie oraz współorganizatorom:

 • pani Ewie Norowskiej – Wnuk za aktywny współudział,
 • Samorządowi Uczniowskiemu pod opiekąpani Urszuli Zaborowskiejza doskonałe zrealizowanie wielu zadań,
 • panu Marcinowi Boć za drukowanie dyplomów i zdjęcia podczas uroczystości i zamieszczenie tych informacji na stronie szkoły,
 • Piotrowi Serafinowi z 2 LO za nagłośnienie,
 • pani Anecie Schramke za pomoc techniczną,
 • członkom komisji za obiektywnąpracę.

Mamy nadzieję, że Agnieszce Osieckiej takie obchody się podobały.

Na zakończenie przytoczymy słowa Agnieszki Osieckiej

„Jeszcze zdążę wam zaśpiewać, opowiedzieć,

Jeszcze zdążę posadzić drzewa cudowne, zielone,

Jeszcze zdążę zapomnieć i wspomnieć, znowu wiedzieć,

I znajdę czas na uśmiech, na rozpacz, słowo…

Posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas,

 Żegnam was…Żegnam was…Żegnam was…”

 

Opracowała:
Anna Łukasik

Zdjęcia: Administrator – Marcin Boć

Wigilia w szkole


         Od 6 grudnia w naszej szkole czuje się już magię świąt. W każdej klasie wiszą ozdoby, stoją przystrojone choinki, stroiki to wszystko przygotowane jest nie tylko w celu podkreślenia atmosfery świątecznej, ale również w celu rywalizacji o Puchar Najbardziej Świątecznej Klasy. W dniu 22 grudnia komisja oceniała m.in. wystrój klasy, stół wigilijny, przebranie, frekwencja, a także prezentacja oraz przepis na wcześniej wylosowaną potrawę wygilijną.

        Tego dnia (22 grudnia) już od godziny 8:00 we wszystkich klasach odbywały się ostatnie przygotowania do wigilii klasowych następnie udaliśmy się na halę sportową, gdzie odyła się prezentacja potraf wigilijnych przez zaproszonych gości, a także wspólne kolendowanie. W tym dniu odbył się również I Etap II Edycji "MAM TALENT", do drugiego etapu zakwalifikowały się: Julia Gnoza I LO, Amelia Jędrzejczyk IIc i Katarzyna Olszewska Ia. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs międzyklasowy "Kahoot", który poprowadziła pani Anna Dzikowska – nauczycielka języka niemieckiego. Zwycięską klasą w tym konlursie została klasa II b.

         Po konkursach Pan Dyrektor złożył bożonarodzeniowe życzenia, podzieliliśmy się opłatkiem i wspólnie zaśpiewaliśmy kolędę.