Zakończenie roku w klasie maturalnej

Znalezione obrazy dla zapytania zakończenie roku szkolnego gif
          Wiosna, zaczynają kwitnąć kasztany… To znak, że nieuchronnie zbliża się czas matur. Dla trzecioklasistów oznacza to rozstanie z liceum i rozpoczęcie nowego etapu w życiu, ale zanim to nastąpi czeka ich sporo pracy i stresu związanego ze zdawaniem egzaminów maturalnych.

        W piątek 27 kwietnia o godzinie 11.00 odbyło się oficjalne pożegnanie tegorocznych maturzystów, tradycyjnie już przygotowane przez uczniów klasy II LO.

          W części oficjalnej uroczystości uczniowie kl. II LO pożegnali swoich starszych kolegów, dziękując im za wspólnie spędzone lata, a także życząc spełnienia marzeń i dojścia do zamierzonego celu. W imieniu tegorocznych maturzystów wystąpiła Dominika Krzynówek, dziękując wychowawcy i nauczycielom za trud wychowania, kształcenia i przygotowania do dorosłego życia.

          Pani Dyrektor Joanna Koćwin pogratulowała osiągnięć zdobytych w ciągu trzech lat edukacji oraz życzyła młodzieży powodzenia na maturze i sukcesów w dorosłym życiu.

Uczniowie, którzy na świadectwie maturalnym uzyskali średnią ocen powyżej 4,0 otrzymali nagrody książkowe:

 • Natalia Zakrzewska – 4,89
 • Bartosz Sadłowski – 4,41
 • Alicja Sowul – 4,39
 • Dominika Krzynówek – 4,28
 • Jakub Parda – 4,06

Część artystyczną poprowadziły uczennice z drugiej klasy gimnazjum w składzie: Julia Marcinczyk, Alicja Stachelek, Marta Bastek, Katarzyna Olszewska.

Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki, życzymy „połamania piór”
i wierzymy, że jeszcze się kiedyś spotkamy.

 

Zdjęcia: Administrator – Marcin Boć

11 listopada …

Znalezione obrazy dla zapytania 11 listopada
           W dniu 10 listopada w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie odbyły się obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji została przygotowana uroczysta akademia upamiętniająca to wydarzenie. Uczniowie przygotowali pod kierunkiem nauczycieli Anny Łukasik i Arkadiusza Dońca montaż  słowno-muzyczny prezentujący wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania niepodległości. Zaprezentowano również pieśni legionowe.
Akademia podobała się wszystkim uczniom, świadczyło o tym skupienie podczas występów uczniów.

       Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w wieczornicy przygotowanej w Domu Kultury, gdzie prezentowano pieśni patriotyczne.

          W sobotę 11 listopada odbyły się gminne obchody tego święta. Uczniowie wraz z Pocztem Sztandarowym naszej szkoły, wzięli udział w uroczystej mszy za ojczyznę. Delegacja nauczycieli złożyła wieniec pod pomnikiem przy Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

W przygotowaniach tego uroczystego Święta swojej pomocy udzielili nauczyciele:

p. Janusz Koziatek
p. Paweł Grzyb
p. Przemysław Ronkiewicz
p. Sebastian Sęk

Zdjęcia: Administrator – Marcin Boć

Dzień Edukacji Narodowej 2017

Znalezione obrazy dla zapytania dzień edukacji narodowej rysunki
        13 października cała nasza szkolna społeczność uhonorowała uroczystym spotkaniem Dzień Edukacji Narodowej.

        Zwyczajem powszechnie przyjętym pojawiły się życzenia skierowane przez dyrektor szkoły panią Joannę Koćwin do wszystkich pracowników placówki.

        O uśmiech przyprawili nas uczniowie klasy II liceum, fantastycznie, acz subtelnie, parodiując nauczycieli wybranych przedmiotów w przygotowanej przez siebie scence rodzajowej.

Pojawił się również moment, w którym podziękowano nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkoły za dotychczasową pracę, życząc dalszych sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań.

 

Wyróżnionymi Nagrodą Dyrektora zostali:

p. Mariola Grochowska
p. Marianna Bryła
p. Anna Łukasik
p. Urszula Zaborowska
p. Małgorzata Chutkowska
p. Agnieszka Ronkiewicz
p. Ewa Norowska-Wnuk
p. Marcin Boć

oraz

p. Aneta Schramke
p. Kazimierz Dziczek
p. Agata Kozak
p. Bożena Lubczyńska
p. Mieczysława Moroz
P. Halina Adamonis

Ewa Norowska-Wnuk

Zdjęcia: Administrator – Marcin Boć

Rozpoczęcie roku 2017/2018

          … i zaczęło się. Nowy rok szkolny Anno Domini 2017/2018 w Zespole Szkół Samorządowych uważamy za „otwarty”. Najpierw w ten czas wprowadził nas mszą św. nowy wikariusz ks. Albert Szwaczek, który też będzie nauczał religii w naszej szkole. Świeckiego „otwarcia” dokonała pani Joanna Koćwin, pełniąca od tego roku szkolnego obowiązki dyrektora.

        Całej społeczności szkolnej życzymy satysfakcjonującej pracy, wszystkiego co miłe i sympatyczne…

 

        P.S. A do wakacji już coraz bliżej!

Ewa Norowska-Wnuk

Zdjęcia: Administrator – Marcin Boć

Zakończenie roku w klasie maturalnej

Znalezione obrazy dla zapytania zakończenie roku szkolnego gif
          Wiosna, zaczynają kwitnąć kasztany… To znak, że nieuchronnie zbliża się czas matur. Dla trzecioklasistów oznacza to rozstanie z liceum i rozpoczęcie nowego etapu w życiu, ale zanim to nastąpi czeka ich sporo pracy i stresu związanego ze zdawaniem egzaminów maturalnych.

        W piątek 28 kwietnia o godzinie 10.00 odbyło się oficjalne pożegnanie tegorocznych maturzystów, tradycyjnie już przygotowane przez uczniów klasy II LO.

          W części oficjalnej uroczystości uczniowie kl. II pożegnali swoich starszych kolegów, dziękując im za wspólnie spędzone lata, a także życząc spełnienia marzeń i dojścia do zamierzonego celu. W imieniu tegorocznych maturzystów wystąpiła Nicole Tomczuk, dziękując wychowawcy i nauczycielom za trud wychowania, kształcenia i przygotowania do dorosłego życia.

          Pan Dyrektor Mariusz Gbur pogratulował osiągnięć zdobytych w ciągu trzech lat edukacji oraz życzył młodzieży powodzenia na maturze i sukcesów w dorosłym życiu.

Uczniowie, którzy na świadectwie maturalnym uzyskali średnią ocen powyżej 4,0 otrzymali nagrody książkowe:

 • Ewa Klepacka – 4,83
 • Nicole Tomczuk – 4,83
 • Łucja Tułowiecka – 4,78
 • Klaudia Szydlik – 4,33
 • Natalia Reimer – 4,22
 • Klaudia Gnoza – 4,11

Nicole Tomczuk otrzymała również nagrodę za wkład w życie kulturalne i artystyczne szkoły. Nicole Tomczuk i Klaudia Gnoza zostały nagrodzone za trzyletnią pracę w Szkolnym Miniprzedsiębiorstwie, w którym na przemian pełniły funkcję dyrektora lub zastępcy. Podziękowanie za współpracę, pomoc i zaangażowanie w życie szkoły otrzymała mama Klaudii Gnozy, Pani Agata Gnoza.

Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki, życzymy „połamania piór”
i wierzymy, że jeszcze się kiedyś spotkamy.

Wychowawca klasy:
Mariola Grochowska

Zdjęcia: Administrator – Marcin Boć

Obchody 20. rocznicy śmierci Agnieszki Osieckiej


           7 marca 2017 r. uroczyście obchodziliśmy 20. rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej. W tym roku szkolnym (w październiku) obchodziliśmy 80. rocznicę urodzin. Takie okrągłe rocznice wymagają szczególnego uczczenia dlatego zaangażowała się w to prawie cała (oprócz klas licealnych) społeczność szkolna. Organizatorem było kółko artystyczne (opiekun pani Ania Łukasik) współorganizatorem Samorząd Uczniowski (opiekun pani Urszula Zaborowska) i pani Ewa Norowska – Wnuk.

Wszystkie klasy gimnazjalne miały do zrealizowania po trzy zadania:

 • konkurs wiedzy o życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej,
 • wykonanie plakatu związanego z patronką,
 • konkurs piosenki.

Prace oceniała komisja konkursowa, w skład której nie wchodzili wychowawcy klas.

Dwa pierwsze zadania zostały zrealizowane już 1 marca. 

          Prace plastyczne, które w trakcie uroczystości były świetną dekoracją, wykonywali uczniowie pod opieką wychowawców klas. Zostały one, podobnie jak piosenka, ocenione przez komisję w składzie: pani Ewa Norowska – Wnuk, pani Aneta Schramke, pani Halina Adamonis, pani Ewa Szczęsna, pan Przemysław Ronkiewicz.

Pani Anna Łukasik omówiła wyniki prac plastycznych. Ich wysoki poziom  zyskał aprobatę wszystkich odbiorców. Wykonawcy dodatkowo otrzymali oceny celujące i bardzo dobre z zajęć artystycznych.

W końcu przyszedł czas na ostatnie zadanie – konkurs piosenki.

Klasy występowały w kolejności od  1 A do 3 C.

Komisja oceniała je w skali od 0 do 10, biorąc pod uwagę interpretację, poprawność wykonania, ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość klasy (np. scenografia, układ taneczny czy improwizacja ruchowa)

Przedstawicielka klasy Ia – Marta Bastek z piosenką Sing sing wystąpiła w towarzystwie mocno wysportowanych dziewcząt z klasy – Julii Marcinczyk i Katarzyny Olszewskiej – w ciekawym układzie tanecznym.

Marysia Koziatek z klasy Ib zauroczyła nas piękną i mądrą interpretacją piosenki Miasteczko Bełz.

Oczywiście nie obyło się bez piosenki Małgośka najpierw w interpretacji całej klasy IIa, a potem IIb.

Następnie Amelia Jędrzejczyk i Natalia Ignaczuk (klasa IIc) z konferansjerów przeobraziły się w wykonawców MIX 3 piosenek A. Osieckiej. Ekspresyjne i brawurowe wykonanie piosenki w towarzystwie koleżanek z klasy bardzo się podobało.

Klasa IIIa zaprezentowała się z piosenką Niech żyje bal. Tu prym wiodła Magda Anuszkiewicz.

Klasa IIIb nie wystąpiła. Zaś klasa IIIc zaśpiewała piosenkę Sing sing.

               W imieniu komisji konkursowej sprawozdanie złożył pan Przemysław Ronkiewicz. Pochwalił zaangażowanie, interpretację piosenek, wysoki poziom artystyczny i zaprosił wykonawców na III Konkurs Piosenki A. Osieckiej w Piszu, dnia 2 czerwca 2017 r., a wszystkich na V Festiwal „Na Mazurach wszyscy śpiewają Osiecką”.

Dyrektor szkoły wręczył trzem zwycięskim klasom dyplomy, Niepytajki i słodycze ufundowane przez Szkolne Mini Przedsiębiorstwo Grosik, a pozostałym dyplomy.

              Między prezentacją poszczególnych klas mogliśmy wysłuchać wspomnień o Agnieszce Osieckiej jej przyjaciół i znajomych, m. in. Magdy Umer, Daniela Passenta, Michała Kota, Magdy Czapińskiej, Joanny Olczak – Ronikier, Jerzego Markuszewskiego.

Wszystkim klasom i wychowawcom serdecznie dziękujemy za udział, pracę i zaangażowanie oraz współorganizatorom:

 • pani Ewie Norowskiej – Wnuk za aktywny współudział,
 • Samorządowi Uczniowskiemu pod opiekąpani Urszuli Zaborowskiejza doskonałe zrealizowanie wielu zadań,
 • panu Marcinowi Boć za drukowanie dyplomów i zdjęcia podczas uroczystości i zamieszczenie tych informacji na stronie szkoły,
 • Piotrowi Serafinowi z 2 LO za nagłośnienie,
 • pani Anecie Schramke za pomoc techniczną,
 • członkom komisji za obiektywnąpracę.

Mamy nadzieję, że Agnieszce Osieckiej takie obchody się podobały.

Na zakończenie przytoczymy słowa Agnieszki Osieckiej

„Jeszcze zdążę wam zaśpiewać, opowiedzieć,

Jeszcze zdążę posadzić drzewa cudowne, zielone,

Jeszcze zdążę zapomnieć i wspomnieć, znowu wiedzieć,

I znajdę czas na uśmiech, na rozpacz, słowo…

Posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas,

 Żegnam was…Żegnam was…Żegnam was…”

 

Opracowała:
Anna Łukasik

Zdjęcia: Administrator – Marcin Boć