Konferencji Szkół Promujących Zdrowie

W dniu dzisiejszym p.Joanna Braca i p.Ewa Norowska-Wnuk uczestniczyły w Konferencji Szkół Promujących Zdrowie pod hasłem “Żyj radośnie”. Tym razem spotkanie przedstawicieli placówek odbyło się w Szkole Podstawowej im.Królowej Jadwigi w Wielbarku.

Wykład wprowadzający pt.”Cyberprzemoc – agresja rówieśnicza na wirtualnym podwórku. Co powinniśmy wiedzieć, żeby skutecznie działać?” wygłoszony został przez p.Annę Borkowską – eksperta ds. edukacji cyfrowej w Państwowym Instytucie Badawczym NASK oraz autorki wielu publikacji dotyczących profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży.

W trakcie spotkanie zagadnienie “Jak żyć dobrze ze sobą i innymi? – budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży” przedstawiła p.K.Domańska – psycholog PP-P w Szczytnie.

Swój głos zabrali również Przedstawiciele Oddziału Terenowego w Olsztynie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.