Piracka uczta

Dzisiaj była Piracka uczta – pouczająca rozrywka nie tylko dla małych, ale również i dużych uczestników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Ćwiczenia z wycinania rozwijają sprawność motoryczną, zwiększają sprawność rąk oraz stymulują orientację przestrzenną i logiczne myślenie. Niby proste zadanie, a jednak..